jump to navigation

Lösningen på förfinskningen är ett fritt näringsliv april 14, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet, Insändare, Språkpolitik.
add a comment

En av orsakerna till finskans relativt starka ställning på Åland är de många finska regler som vårt näringsliv måste rätta sig efter. I en insändare hävdar Antonio Salminen (Ålandstidningen 14.4) att det finns två lösningar på detta problem: en återförening med Sverige eller att ”befria Åland från sådana statliga regler som har ett annat språk än svenska och istället införa egna svenskspråkiga regler”.

För att tala klarspråk är problemet idag finskspråkig klåfingrighet, och Salminens lösning är att ersätta denna med svenskspråkig klåfingrighet. Att det finns en tredje lösning där man sätter punkt lite tidigare i förslaget, som då blir att ”befria Åland från statliga regler”, är dock inget han tänkt på. Trots att avskaffandet av alla dessa onödiga regler både skulle få det åländska näringslivet att blomstra och minska finskans betydelse.

Falsk marknadsföring av Åf september 3, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet, Insändare.
4 comments

Ett problem många Ålänningar upplever som rätt irriterande, och som till och med behandlats ledarplats i Tidningen Åland, är att det inte går att få räkningar på svenska när man till exempel beställer kläder från H&M eller ellos. Inte en fråga om liv eller död, men något som kan vara nog så irriterande för de som inte kan någon finska. Att beställa från H&M eller ellos i Sverige är heller inte ett alternativ eftersom de inte levererar till utlandet.

I en av sina annonser för nu Ålands Framtid (Åf) fram självständighet som en lösning på detta problem. I den aktuella annonsen lovar Åf att ”ett självständigt Åland importerar lika enkelt från Sverige som från Finland”. Självständighet är dock inte en lösning i detta fall, vilket jag tror de flesta inser. Anledningen till att det inte går att beställa varor från svenska H&M eller ellos är att de, liksom de flesta andra liknande företag, inte levererar varor till utlandet. En Åländsk självständighet kommer inte att förändra detta faktum.

Det spelar ingen roll om Åland tillhör Finland eller är en självständig nation: det kommer ändå inte att gå att beställa varor från svenska H&M eller ellos. Detta eftersom ett självständigt Åland är lika mycket ”utland” som ett Åland som tillhör Finland. Det enda självständighet kan åstadkomma i detta fall, förutom att det fortfarande inte kommer att gå att beställa dessa varor från Sverige, är att möjligheten att beställa dessa varor från Finland också kommer att försvinna. Åfs annons gör sig därför skyldig till falsk marknadsföring. Den borde istället säga att om Åland blir självständigt kommer det att bli lika svårt att importera från Finland som från Sverige.

Publicerad i Ålandstidningen och Nya Åland 4.9

Intetsägande juli 12, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet.
2 comments

Tycker Lampi är inne på rätt spår vad gäller ÅF:s skuggbudget för ett självständigt Åland. Budskapet tycks vara att ÅF vill att allt skall vara precis som det är nu, med enda skillnaden att Åland skall vara självständigt. Det är rätt svårt att bli upphetsad av en så tråkig vision.

Självständighet och det svenska språket mars 27, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet, Diskriminering.
2 comments

En av de mer intressanta inlägg i språkdebatten häromdan, var när det påpekades att det inte alls är säkert att det svenska språkets ställning på Åland förstärks om Åland blir självständigt, tvärtom. Idag garanterar självstyrelsen att Åland är och skall förbli enspråkigt svenskt, men om Åland skulle bli självständigt upphör givetvis denna garanti att gälla, och Åland blir tvunget att anpassa sig till internationella konventioner.

En av alla dessa konventioner–som jag inte har så mycket till övers för–är FN:s deklaration om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och lingvistiska minoriteter. Om Åland blir självständigt, bör landet rimligtvis vara tvunget att ställa sig bakom denna.

Cirka 5 procent av Åländsk befolkning tillhör en finsktalande minoritet. Om Åland skulle bli självständigt, vilka rättigheter skulle denna grupp få då, som den inte har idag? Låt oss se vad som står skrivet i ovannämnda deklaration.

Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities … have the right to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, and to use their own language, in private and in public, freely and without interference or any form of discrimination.

Det skulle med andra ord inte vara tillåtet att diskriminera mot Finnar på Åland på något sätt. Deklarationen fortsätter:

States should take appropriate measures so that, wherever possible, persons belonging to minorities may have adequate opportunities to learn their mother tongue or to have instruction in their mother tongue.

Kort sagt: om Åland blir självständigt kommer den finska minoriteten bland annat att ha laglig rätt till undervisning på deras modersmål, finska.

Man kan verkligen undra om ÅF har tänkt igenom detta. Tänker de ställa sig utanför FN, EU och alla andra organ som har antagit deklarationer om minoriteters rättigheter? Det råder viss oklarhet i denna fråga, minst sagt.

Bra inlägg februari 14, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet.
1 comment so far

Torbjörn Eliasson (c) har skrivit ett bra inlägg om språkfrågan. Har själv varit inne på samma typ av resonemang tidigare.

Bra ledare januari 31, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet.
add a comment

Niklas Lampi har en bra ledare i dagens tidning.

Konservatism versus liberalism december 5, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet, Diskriminering.
8 comments

Det har kommit en intressant kommentar på ett av mina tidigare inlägg. Eftersom inlägget är så pass gammalt, och kommentaren ändå så intressant, tänker jag svara i en ny post för att inte riskera att ingen lägger märke till detta meningsutbyte. Till kommentaren:

Fredrik, du ska väl inte tala om vilse i höger-vänster som verkar vara en tydlig högerman men med i ett socialistiskt parti som de åländska “liberalerna”? Du måste, din fina utbildning till trots, lära dig att på Åland finns ytterligare en politisk dimension, försvar av självstyrelsens grundvalar. Den ena ytterligheten är din linje, att helt avskaffa självstyrelsen och den andra är självständighet. Vad Sundman försöker göra är att uppmärksamma problem som självstyrelsen är skapt för att lösa. Om det inte, som i det här fallet, lyckas är det väl Sundmans förbannade plikt att uppmärksamma det, eller? Läs Lampis ledare om det: http://www.alandstidningen.ax/se/debatt/ledaren/nyhet.asp?newsID=12750

Denna politiska dimension, där bevarande av en traditionell livsstil och traditionella värderingar (konservatism) står längst till höger och där individers fria livsstilsval och värderingar (liberalism) står längst till vänster, är jag förstås mycket medveten om. Denna dimension är förstås inte något unikt för Åland. På Åland handlar det om ett försvar av självstyrelsens grundvalar (det svenska språket, hembygdsrätten, demilitariseringen) och på andra ställen, t.ex. USA, handlar det om ett försvar av The American Way of Life.

Det stämmer att jag står längst till vänster på denna skala, och detta är kanske det viktigaste skälet till att jag är med i just liberalerna och inte i Ålands Framtid, Frisinnad Samverkan eller De Obundna. Jag är emot all form av kollektivt tvång, och detta gäller både värderingar samt saker som handlar om ekonomi. Jag är både ekonomisk liberal och ”värdeliberal”. Kollektivt tvång är dåligt, oavsett om det rör sig om livsstil eller ekonomi.

Sedan det här med att öppna dörren västerut. Det som Sundman och Lampi skriver om, att det är illa att Ålänningar inte kan få jobb på Åland på grund av bristande kunskaper i finska, ser jag som ren och skär populism. Det konstaterar att det är så och att det är för djävligt, och plockar således hem populistiska poäng, men kommer inte med några förslag till konkreta åtgärder.

Ibland kommer det luddiga förslag om att handelshindren mot Sverige måste bort. Detta är givetvis ett förslag jag ställer mig bakom till hundra procent: alla handelshinder, mot alla länder, måste bort.

Sedan försöker Lampi göra en poäng om att vi måste få ”diskutera” problemet med att företag helst anställer personer som kan finska, på samma sätt som vi måste få diskutera problemet med att företag hellre anställer män på höga poster. Problemet är att denna ”diskussion” nästan alltid slutar med att företagen måste tvingas bete sig på ett bättre sätt: Ålänningar utan kunskaper i finska och kvinnor måste kvoteras in.

Och argumentet att företag själv skall få bestämma vilka kompetenskrav de ställer på sina anställda avfärdar Lampi på följande sätt:

Tänk om man skulle tillämpa samma resonemang på jämställdhetsdebatten. Företagen gör hur de vill.

Ja, det är precis det jag gör. Det är upp till företagen att bestämma hur många kvinnor de anställer, vad de ger dem i lön, och så vidare av samma anledning som det är upp till företagen att bestämma vilka språkkunskaper man skall kräva av sina anställda.

Vilse i budgetdebatten november 23, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet.
5 comments

Ibland är det lite svårt att hålla reda på vilka partier som är borgerliga och vilka som är socialistiska på Åland. I gårdagens budgetdebatt drog Danne Sundman (ob) en snyfthistoria om en juridikutbildad person som kommit tillbaka till Åland från Sverige, men som hade problem att få något jobb tack vare att han inte kunde flytande finska.

Underförstått så menade Sundman alltså att privata företag inte skall få använda språkkunskaper i finska som en merit när de anställer folk. Nästa steg är att man förbjuder företag från att använda kompetens som en merit när de skall fylla en tjänst; jag menar, vad orättvist för de inkompetenta att de som faktiskt kan något har förtur.

Det var många som motsatte sig detta resonemang, men jag tycker socialdemokraten Anne-Helena Sjöbloms svar är värt att lyfta fram:

Företagen måste själva bedöma vilken kompetens som behövs i företaget.

Socialisterna vill ha frihet och de borgerliga vill ha regleringar? Som sagt, ibland kan det vara svårt att hålla reda på vem som är vänster och vem som är höger.

Skattebehörigheten – I have a dream! september 5, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet, Ekonomisk politik, Naturliga rättigheter, Skatter, Välfärd.
4 comments

Den fråga som kanske debatteras allra flitigast på Åland just nu är den om landskapet i framtiden skall ges behörighet att själv uppbära mervärdes- och inkomstskatt. Jag kommer att få anledning att återkomma flera gånger till denna fråga, men jag tänkte att jag kunde dela med mig av lite spontana åsikter och drömmar.

För det första bör det sägas att jag till 100% står bakom att Åland skall ta över både inkomst- och mervärdesbeskattning. Hur kan jag då vara säker på att detta skulle vara så bra då? Jo, generellt kan man säga att ju större möjligheter regioner har att konkurrera med varandra om arbetskraft och kapital genom att erbjuda olika grader av ekonomiska fri- och rättigheter, desto större ekonomiska fri- och rättigheter kommer vi att få.

Av denna anledning är jag inte bara för att inkomstbeskattningen förs över till landskapet, utan även att den sedan förs över från landskapet till kommunerna. Om de olika kommunerna på Åland tillåts konkurrera med varandra genom att erbjuda olika inkomstskatter (och självfallet olika grader av tvångsfinansierad välfärd) är jag övertygad om att de kommuner som erbjuder lägst skatt kommer att locka till sig flest människor. På sikt kommer detta att leda till väldigt låga skatter över hela Åland.

Här ställer dock EU:s harmoniseringsregler till det rejält. EU har en synnerligen korkad idé som går ut på att länder inom unionen inte skall få konkurrera genom att erbjuda olika grader av ekonomisk frihet, för då skulle vissa ”osolidariska” länder erbjuda för stora friheter. Detta är givetvis helt befängt; varje land i EU måste förtrycka sina medborgare lika mycket så att inte länder skall kunna konkurrera genom att erbjuda stora fri- och rättigheter. Smart.

För det andra så tror jag att ett övertagande av inkomst- och mervärdesbeskattningen skulle leda till en mindre offentlig sektor även av den anledningen att behörigheten att uppbära skatter skulle knytas till behörigheten att spendera dem. Hela budgetprocessen skulle bli mer transparant och demokratiskt eftersom landskapsregeringen faktiskt skulle spendera de Åländska skattebetalarnas pengar direkt, och inte en klumpsumma som kommer från Helsingfors. Detta, tror jag, skulle leda till att Ålänningarna skulle ställa större krav på att landskapsregeringen spenderar pengarna klokt och att skatterna skall sänkas.

Eller som Bertil Roslin skriver i sin rapport:

Där budgetmakt och skattebehörighet skilts åt fungerar inte den medborgerliga kontrollen av utövandet av budgetmakten. Har man rätt att besluta om utgifter borde man också kunna anvisa behövliga inkomstkällor. Endast så kan den offentliga sektorns expansion tyglas.

Som tur är står dock Åland utanför EU:s harmoniseringsregler vad gäller mervärdesskatten. Detta gör givetvis att det finns stora vinster att hämta om Åland skulle ta över denna typ av beskattning. Åland skulle helt sonika kunna avskaffa mervärdesskatten och, på så sätt, få till stånd en aldrig tidigare skådad ström av turister till ön. Människor skulle flockas hit för att handla billig elektronik, sprit, billiga kläder; ja, allt möjligt.

Givetvis skulle detta innebära att man blev tvungen att skära i den offentliga sektorn. Detta ser jag dock inte som något negativt, utan faktiskt som ett mål i sig. Jag vill ha ett Åland med en fri sjukvård, skola, omsorg och kultur. Dessutom tror jag att en sänkning av inkomst- och mervärdesskatten skulle innebära ett kraftigt uppsving för den åländska ekonomin, vilket i sin tur skulle betyda större skatteintäkter för landskapet.

I have a dream!