jump to navigation

Ofrivillig borgensman augusti 30, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Bostad.
4 comments

Att gå i borgen för någon är något man skall vara försiktig med. Personligen har jag aldrig gått i borgen för någon, och jag tror heller aldrig att jag kommer att göra det. Nu har dock stadens politiker bestämt att de skall tvinga mig och alla andra Mariehamnare att gå i borgen för Martstads nya bostadsbygge. Är detta rättvis konkurrens? Om en privatperson eller ett privat företag vill bygga ett lägenhetshus, vem kan de tvinga att gå i borgen för dem? Om stadens politiker anser att det är så viktigt att någon går i borgen för Marstad får det väl göra det själv, men blanda inte in mig.

Kort minne augusti 24, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Bostad.
5 comments

Christian Beijar (s) skriver i en insändare i dagens Nya Åland att han bland annat inte alls förstår hur det offentliga byggandet skapar en stor osäkerhet på bostadsmarknaden, trots att jag utförligt förklarat just detta i en insändare i Tidningen Åland från april tidigare i år. Om nu Beijar inte håller med mig om att det offentliga byggandet skapar en stor osäkerhet kan man undra varför han inte svarade på denna insändare i april? Jag antar att det för vissa helt enkelt inte är lika intressant att svara på insändare när det inte är val.

Konkurrens på lika villkor augusti 21, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Bostad, Insändare.
2 comments

Svar till Christian Beijar. Som jag tidigare förklarat vill jag inte i första hand att det kommunala bostadsbyggandet i Mariehamn ”stoppas”. Jag vill att Marstad beläggs med avkastningskrav och att bolaget inte ges en fördel när de olika stöden delas ut. Konkurrensen mellan det privata och det offentliga byggandet måste ske på lika villkor, och vi måste få en större förutsägbarhet i den kommunala bostadspolitiken. Då blir konkurrensen mellan det privata och det offentliga till något gott och något som kan leda till fler och bättre lägenheter. Som det är i dag skapar det offentliga byggandet istället en väldigt stor osäkerhet och tränger ut det privata byggandet, vilket inte gynnar någon förutom de som redan har en bostad. Så behöver det inte vara.

Publicerad i Nya Åland och Tidningen Åland 22.8

Bostadspolitiken måste vara förutsägbar april 26, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Bostad, Insändare.
2 comments

Eva Ringwall konstaterar i en insändare (25.4) att det faktum att den privata byggsektorn gavs en chans med fria hyror och litet offentligt byggande under 1990-talet, utan att den tog den, visar att den privata sektorn är oförmögen att möta behovet av bostäder. Detta påstående kunde inte vara mer felaktigt. Som jag tidigare påpekat infördes marknadshyror på Åland 1999, och 2000 började den offentliga sektorn bygga. Den privata sektorn gavs med andra ord endast ett år att visa vad den dög till.

Det Ringwall inte inser är att bostadsmarkanden är väldigt speciell. Byggandet av en hyresfastighet är en extremt långsiktig investering, eftersom fastigheten kan stå kvar i hundratals år, och när väl fastigheten är byggd, går det rädda väldigt lite av värde om det visar sig vara olönsamt att hyra ut den, till exempel på grund av att staten inför en hyresreglering. Det enda du kan göra är att sälja den, men vem vill köpa en hyresfastighet som det inte går att göra en vinst på?

Av bland annat detta skäl är förutsägbarhet väldigt viktigt när det gäller byggandet av hyresfastigheter. Det räcker inte att det är lönsamt att bygga och hyra ut lägenheter idag för att det skall byggas: den som bygger måste vara säker på att det även kommer att vara lönsamt, säg de närmaste femtio åren; att hyrorna inte kommer att regleras, att det offentliga inte kommer att börja bygga, och så vidare.

Det är bland annat av detta skäl som hyresregleringar och offentligt byggande är så skadliga. När man en gång infört dem, tar de väldigt länge att reparera skadan de åstadkommit. De negativa effekterna lever kvar långt efter att de avskaffats på grund av den osäkerhet de skapar. Anledningen till detta är givetvis att de som kan tänka sig att bygga privata hyresfastigheter vill, när marknaden avregleras, försäkra sig om att införandet av marknadshyror och ett byggstopp för den offentliga sektorn inte är tillfälligt; att de inte återvänder när den privata fastigheten väl är byggd, vilket skulle försätta den privata byggaren i en väldigt ofördelaktig position.

Att den privata sektorn inte började bygga så fort hyrorna avreglerades är inte konstigt. De ville vänta och se om denna förändring verkligen var varaktig, eller om hyrorna skulle återregleras efter ett par år eller om den offentliga sektorn återigen skulle börja bygga. Och med facit i hand gjorde de rätt som var försiktiga. Det offentliga bygger nu som aldrig förr och hyresgästföreningen och socialdemokraterna, med Eva Ringwall i spetsen, har börjat kräva att hyrorna åter skall regleras. Med facit i hand var det ett väldigt smart beslut att avstå från att bygga 1999 när hyrorna släpptes fria.

Om vill att det skall byggas lägenheter i privat regi på Åland är det ett ord som är viktigare än alla andra: förutsägbarhet. Politikerna på Åland måste, med en stor majoritet, deklarerar att man har för avsikt att behålla marknadshyrorna under en väldigt lång period. Man måste också, från Mariehamns stads håll, deklarerar hur många fastigheter man ämnar bygga under säg de nästa femtio åren. De som har kunnande och möjlighet att bygga i privat regi på Åland måste kunna vara säkra på att politiken inte läggs om varje gång det är val eller att det offentliga mitt i allt börjar vansinnesbygga, som sker nu. Då kan vi på sikt skapa en fungerande bostadsmarknad på Åland.

Revolutionen kan börja december 18, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Bostad.
2 comments

Socialdemokraterna har haft möte i helgen, och överst på dagordningen verkar bostadsfrågan ha stått. Byggandet av hyreslägenheter i ”kommunal eller annan icke-vinstdrivande regi” skall stödas med statliga lån, och på så sätt skall näringslivets ”behov av arbetskraft mötas”. Man vill också stärka hyresgästernas rättigheter att få sin hyras skälighet prövad i domstol.

Det här med socialisters syn på vinst, och att icke-vinstdrivande produktion är något som bör stödas, skulle man givetvis kunna skriva hur mycket som helst om. För min egen del tycker jag att det är lite konstigt att de inte har lyckas släppa tanken på att privat vinst inte samtidigt representerar en vinst för samhället, utan att ekonomin är ett nollsummespel där vinsten kommer, som Marx hävdade, ur en exploatering av arbetare.

Sedan kan man förfasas lite över socialdemokraternas vision för hur ett framtida Mariehamn skall se ut. Man vill helt sonika tränga ut allt privat byggande (båda av villor samt bostads- och hyresrätter) och ersätta det med kommunala hyresrätter och på detta sätt möta ”näringslivets behov av arbetskraft”. Eller i klartext: man vill göra om Mariehamn till en stad bestående av nedgångna, kommunala arbetsbaracker befolkat av ett trasproletariat.

Socialdemokraterna har antagligen kommit på att deras stöd är som störst just i dessa typer av områden, t.ex. får de mycket fler röster i Norra än Södra delen av staden, och ser nu till att trygga framtida röster genom att göra om hela Mariehamn till ett miljonprogram. Smart, revolutionen kan börja!

Vi skiter väl i vad ni tycker december 15, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Bostad, Okategoriserat.
add a comment

I dagens Nya Åland återfinns en notis som både är lite smickrande för min egen del (i den meningen att de tar fasta på debatten jag hjälpte till att skapa), men samtidigt lite, eller rättare sagt mycket, sorglig. Nya Åland skriver att det uppstod en debatt i stadsfullmäktige kring Mariehamns bostadspolitik i tisdags. Notisen fortsätter:

Man tog fasta på insändardebatten tidigare om att stadens fastighetsbolag Marstad förstör marknaden för privata byggare. Tom Pussinen (fs) föreslog […] att staden skall fråga privata byggare hur Marstad påverkar deras möjligheter att bygga. Klämförslaget röstades emellertid ned med siffrorna 14 mot 11 och två nedlagda röster.

Visserligen så är metoden där man frågar privata byggare hur den offentliga sektorns byggande påverkar dem inte helt felfri. Det är svårt för ett enskilt företag att korrekt uppskatta alla effekter ett omfattande byggande i offentlig regi har på hyresnivån, priser på byggnadsmaterial och byggnadsarbetare, och så vidare.

Det skulle dock ha varit mycket intressant att få höra vad de privata byggarna tycker. Hittills har hyresgästföreningen, som vanligt med starka kopplingar till socialdemokraterna, kommit till tals otaliga gånger om bostadsfrågan i Mariehamn. De privata byggarnas talan har först av mig och Antonio Salminen, helt på eget bevåg.

Att stadsfullmäktige försatte denna chans att öka sin kunskap om hur kommunens verksamhet påverkar det privata byggande visar på ett par saker. För det första är majoriteten i stadsstyrelsen uppenbarligen helt ointresserad av att ens försöka skapa en fungerande bostadsmarknad och underlätta för privat byggande i Mariehamn. Man har bestämt sig för att det offentliga skall ta över, oavsett vilka negativa konsekvenser detta har. Man visar också att man fullständigt struntar i de privata byggarna. Inställningen som verkar råda är att, den som är dum nog och bygger en privat hyresfastighet i Mariehamn, får helt enkelt skylla sig själv.

Buss och bostad december 3, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Bostad, Miljö, Privatiseringar.
6 comments

Har precis kommit hem från en veckas vistelse i Lund och sitter och går igenom veckans tidningsskörd. En intressant sak som hände medan jag var borta var givetvis stadens budgetdebatt.

Under den första dagens debatt kom frisinnad samverkan med två mycket bra förslag. För det första argumenterade man för att driften av Marstad skall privatiseras och att det kommunala bolaget åläggs med ett avkastningskrav på 2,5 procent. Ett förslag jag tror på sikt skulle göra mycket för att skapa en fungerande bostadsmarknad i Mariehamn.

Christian Beijar svarade med att näringslivet minsann drar nytta av att staten tar deras egna pengar för att konkurrera ut dem, och att den privata sektorn minsann har fått sin chans att bygga lägenheter under 90-talet när Marstad inte byggde. Med 90-talet menar som bekant Beijar 1999, då marknadshyror infördes på Åland. 2000 började Marstad bygga.

Det andra förslaget gick ut på att den avgiftsfria, det vill säga tvångsfinansierade stadsbussen skall slopas. Jag noterar med glädje att Katrin Sjögren (lib) ”försiktigt” stödde förslaget när hon konstaterade att man borde utreda exakt hur många som sålt sin bil som en direkt följd av den avgiftsfria bussen. Det är nog ingen dålig gissning att denna skara är väldigt begränsad.

Grötsalt november 10, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Bostad, Naturliga rättigheter, Privatiseringar, Välfärd.
3 comments

Hyresgästföreningen i ett nytt utspel om samvetslösa hyresvärdar, som har mage att själva vilja bestämma hur mycket de vill begära i hyra för att hyra ut sin lägenhet.

Kan sannerligen inte vara lätt att vara hyresvärd i Mariehamn, där man hela tiden anses ha ett ansvar att motivera varje hyreshöjning. Hyresgästföreningen skulle antagligen vilja se att varje hyresvärd var tvungen att komma med hatten i handen varje gång de var tvungna att höja hyran för att bekosta grötsaltet.

Om hyresgästföreningen verkligen skulle bry sig om pensionärer som råkar i ekonomisk knipa på grund av en hyreshöjning, vore det väl bättre om de samlade in bidrag från medlemmarna som de delade ut till dem som drabbats av en höjning.

Om du som läser detta är bekymrad över hur de pensionärer som nämns i reportaget skall klara sig, är det väl bättre att du antingen hjälper dem ekonomisk med dina egna pengar eller hjälper dem att hitta en ny bostad, istället för att kräva att andra skall hjälpa till eller att vi bör återinföra hyresregleringar.

Otacksamhet november 8, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Bostad, Ekonomisk politik.
2 comments

Nya Åland skriver idag att Landskapsregeringen har fått ta emot ett brev från EU-kommissionen som påpekar att de olika stöd som beviljats till Ålands Industrihus sannolikt strider mot EU:s regelverk.

Bakgrunden är som ni säkert vet att ett antal Åländska företagare har lämnat in ett klagomål till EU-kommissionen, där de hävdar att de stöd som ges till Ålands Industrihus, ett bolag som ägs till 85% av landskapet och med bland annat tre ministrar i styrelsen, strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. De flesta av företagarna har valt att förbli anonyma tills vidare, med rädsla för repressalier.

Jag har, som ni också säkert vet, också kritiserat Landskapets inblandning i bygg- och fatighetsbranschen, men för min del har debatten främst kommit att handla om bostadsfastigheter.

För det första är det givetvis oroande att de privata företagarna som klagat hos EU-kommissionen känner ett behov att vara anonyma. När jag var på Mariehamnsliberalernas höstmöte förde jag en ganska intressant diskussion med Gunnar Jansson om att de medborgerliga rättigheterna (det vill säga individens rättigheter och skydd mot staten), på grund av att Åland saknar en konstitution, är gravt åsidosatta.

Att företagarna väljer att vara anonyma i denna process är antagligen ytterligare ett tecken på detta. Landskapsregeringen har med all önskvärd tydlighet visat vad den är villig att göra med individer som sätter sig emot: Elisabeth Naucler; Olof Erland, och så vidare.

Vad är då Landskapsregeringens inställning i denna fråga, där använder privata företagares skattepengar för att konkurrera ut dem (vilket måste vara bland de grymmaste man kan göra mot en person)? Jo, i korthet, och lite hårddraget, att de är ena otacksamma jävlar som vågar sätta sina egna intressen före Ålands intressen, och sätta sig emot Landskapsregeringen som uppenbarligen bara vill Åland bästa.

Jag citerar trafikminister Runar Karlsson:

Det är besvärligt att vi på Åland försöker förgöra varandra.

Vem är det som försöker förgöra vem? Vill de Åländska företagen förgöra Landskapsregeringen genom att få den att sluta ta deras pengar för att konkurrera ut dem? Det är helt sant att någon håller på och förgöra något annat, men den som förgör är landskapsregeringen och det som förgörs är det Åländska privata företagandet.

Personligen har jag inte något emot statligt ägda företag, så länge de drivs på samma villkor som privata företag. Singapore är ett utmärkt exempel på hur staten kan bedriva företagsverksamhet utan att snedvrida konkurrensen. Jag har heller inget emot att man delar ut stöd, så länge det görs på ett sätt som inte tränger ut privata investeringar och så länge det rättar till faktiskt existerande marknadsmisslyckanden, och inte är rena allmosor till företag som ges i syfte att ”rädda jobben”, eller något nonsensskäl som helt saknar koppling till sund ekonomisk teori.

Sanningens minut för Marstad november 1, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Bostad, Privatiseringar.
20 comments

Ni kanske har noterat att Marstad just nu tar emot ansökningar från dem som är intresserade att flytta in i bolagets nya hus på Lotsgatan. Jag har tidigare hävdat att Marstad, genom att sätta sina hyror för lågt, dels tränger ut privat byggande och dels skapar en bristsituation där många fler människor än som faktiskt får hyra en lägenhet av Marstad skulle vara villiga att betala de hyror de begär (vilket är definitionen av en brist).

Ett enkelt sätt att ta reda på om Marstads hyror faktiskt är för lågt satta, och om utbudet och efterfrågan är i obalans, är att observera hur många ansökningar de får in på Lotsen. Om Marstad får in kanske två eller tre, eller ännu fler, ansökningar per lägenhet, då visar detta med all önskvärd tydlighet att hyran är för lågt satt, eftersom efterfrågan uppenbarligen överstiger utbudet vid det pris Marstad satt. Ansökningsperioden går ut 6.11.