jump to navigation

Landskapet äger marken, inte du augusti 4, 2009

Posted by Kaj Grüssner in Diskriminering, Hembygdsrätten, Politik och samhälle.
add a comment

På tal om godtyckliga byråkrater så har våra åländska överherrar utmärkt sig igen genom att avslå ansökan om jordförvärv för ett antal ansökande. Bland dessa var en finsk kvinna som ärvt åländsk mark av sin mor. Kvinnan har bott på Åland sedan 2006. På grund av avslaget får hon alltså inte behålla sin mors mark utan måste sälja marken till landskapsregeringen. Gör hon inte det kommer landskapet att beslagta marken och sälja den till högstbjudande. Orsaken till avslaget är att kvinnan inte har hembyggdsrätt.

Det här fallet illustrerar med all önskvärd tydlighet det orimliga i jordförvärvsreglerna. Att beslagta en människas modersarv är något som man förknippar med diktaturer och bananrepubliker, ställen som inte ens försöker ge sken av att respektera mänskliga rättigheter. Det är inte vad man vill uppleva i en så kallad rättsstat. Det är illa nog att hindra icke-ålänningar från att köpa mark här, men att konfiskera mark som en på Åland bosatt person ärvt av sin mor kan omöjligen accepteras.

Med några sådana här beslut till så kommer nog diverse EU myndigheter att se till att alla Ålands  EU-undantag upphävs. Helst skulle man ju förstås se att ålänningarna själva kom till insikt om hur kränkande och skadliga jordförvärvsreglerna är, men det verkar tyvärr ganska osannolikt trots att det är egentligen ålänningarna själva som lider mest av dem, som jag skrev om här. Den ålänning som helt frivilligt vill sälja sin mark får alltså inte välja till vem han/hon säljer, det är landskapet som bestämmer det.

Vad krävs för att man skall kunna kalla sig libertarian? januari 18, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Diskriminering.
14 comments

Diskussionen rörande Lew Rockwells påstådda rasism, där han bland annat författat rader såsom ”Wishing to associate with members of one’s own race, nationality, religion, class, sex, or even political party is a natural and normal human impulse”, och hans socialkonservativa paleolibertarianism, väcker en ganska intressant fråga. Kan man till exempel anse att den vita rasen är överlägsen alla andra raser, att kristna på något sätt är överlägsna muslimer, att den västerländska kulturen är överlägsen alla andra, att abstrakt konst inte är konst, och så vidare, och fortfarande kalla sig libertarian?

Lew Rockwell tycker detta. Han anser att ”the attempted definition of libertarian as necessarily socially leftist is a problem”. Denna frågade tangerades under en tidigare diskussion kring Political Compass-testet, där just ena axeln utgjordes av hur liberal man var i dessa sociala frågor. Så enligt det testet är man, tvärtemot Rockwell säger, inte libertarian om man har dessa åsikter. I en färsk intervju med CNN uttrycker även Paul den åsikten som många libertarianer nog har, det vill säga att till exempel rasism är inkompatibelt med libertarianism eftersom det är ett kollektivistiskt synsätt.

Vad tycker du? Kan man vara till exempel rasist och fortfarande kalla sig liberal, så länge ens rasism inte leder till att man föreslår några statliga interventioner eller förnekar att ”underlägsna” raser inte besitter samma rättigheter? Måste personligen säga att jag är ganska splittrad i frågan.

Mises om invandring januari 2, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Diskriminering.
add a comment

Sitter och surfar runt lite på Mises.org när jag hittar ett ganska roligt och uppseendeväckande citat om vad Mises egentligen ansåg om invandring:

Rothbard also said Mises was ”someone so hostile to immigration restrictions that he almost endorsed war against such countries as the United States and Australia to force them to open up their borders”. In Radicals for Capitalism it is claimed he thought universal liberalism was necessary for international peace.

Huruvida han verkligen sagt det är ganska svårt att kontrollera. Men att Mises ansåg att öppna gränser var en förutsättning för världsfred och att restriktioner mot invandring är av ondo är glasklart:

The closed-door policy is one of the root causes of our wars.
– Omnipotent Government

There cannot be the slightest doubt that migration barriers diminish the productivity of human labor.
– Liberalism

Fredrik om invandring januari 1, 2008

Posted by Fredrik Gustafsson in Diskriminering, Naturliga rättigheter, Rättighetskränkningar.
add a comment

Ni som följt med i debatten kring Ron Pauls syn på invandring har säkert redan snappat upp att människors fria rörlighet är en viktig fråga för mig. Men varför är den så viktig? För att bäst förstå detta ska man ställa sig frågan: vad hindrar butiken som du handlar i att erbjuda dig dåliga produkter till ett högt pris; eller vad hindrar din arbetsgivare från att kräva att du jobbar långa timmar till en slavlön? Svaret är givetvis konkurrens. Det faktum att du, om du inte är nöjd med din matbutik eller din arbetsgivare, kan börja handla eller jobba någon annanstans.

Samma förhållande gäller mellan staten och medborgaren. Vad hindrar staten från att ta ut jättehöga skatter eller på något annat sätt kränka dina rättigheter? Dels kan det finnas en konstitution som skyddar dig. Du har kanske även möjlighet att rösta i val. Men en konstitution är trots allt bara en pappersbit när allt kommer omkring, och om du tillhör en minoritet är det lätt hänt att majoriteten röstar för att staten skall fortsätta att kränka dina rättigheter.

Nej, precis som i fallet med din mataffär och din arbetsgivare är det bästa fall att rösta med din plånbok och med dina fötter. Om du inte är förhindrad att själv välja var du vill bo är det enda du behöver göra för att undvika dessa kränkningar att packa din väska och flytta någon annanstans. Så länge människor har en rätt att röra sig fritt har förtyck ingen framtid: de förtryckta kan bara sin väska och åka, tills det inte längre finns någon kvar att förtrycka.

Egentligen är människors fria rörlighet den enda som frihet som behövs. Bara den finns kommer de andra att följa automatiskt, eftersom det område som erbjuder den mix av friheter folk efterfrågar kommer att locka till sig flest innevånare. En viktig förklaring till varför det var Europa som industrialiserades först var som bekant just en sådan konkurrens, där de Europeiska länderna och stadsstaterna tävlade om den alltmer rörliga borgarklassens gunst genom att erbjuda dem större och större frihet att sköta sina affärer utan statlig inblandning.

Tyvärr är människors rörlighet oerhört begränsad i dag. Trots att jag kommer från ett rikt land finns det mycket få länder jag kan flytta till utan att (den inhemska) staten käppar i hjulen. Och än värre är det för människor från fattiga länder, med verkligt förtyckande regimer, som har all anledning att rösta med fötterna. Faktum är att den stora grad av ofrihet som karakteriserar många länder (inte minst de Nordiska välfärdsstaterna) aldrig skulle kunna fortsätta att existera om bara människor fritt skulle få röra sig över jordens gränser.

De senaste decennierna har många viktiga steg tagits för att återgå till de fria kapital- och varurörelser som gällde under 1800-talet. Den viktigaste uppgiften återstår dock: att människor skall kunna resa och bosätta sig världen över utan pass, visum eller annan inblandning från stater. Ingen förändring skulle på sikt innebära en lika stor förbättring i människors rättighet att leva ett liv i frihet, fritt från kollektivt tvång och förtryck.

Ålands borgerliga vänster september 25, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Diskriminering.
9 comments

Börjar tvivla på om den borgerliga vänstern på Ålands ens är borgerlig överhuvudtaget. Nu vill tydligen centern ha könskvotering. Från Fredrik Erlandssons blogg:

Det finns färre kvinnor än män i stora bolag och viktiga styrelser, tyvärr…För att råda bot på detta har kvotering föreslagits, genom bestämmelser och lagstiftning skall könsfördelningen bli bättre. Det tycker jag är ett bra förslag.

Dagens DN-debatt juli 30, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Diskriminering.
22 comments

Dagens DN-debatt inleds med meningen:

Årets invigningstalare provocerar oss och skulle kunde fällas för hatbrott.

…sedan slutade jag läsa. Låter som en mening tagen direkt ur 1984, förutom att den innehåller ett grammatiskt fel då.

Man bör inte provocera andra, på samma sätt som man inte bör göra ett grovt språkligt fel i första meningen på ansedda DN-debatt. Att stava fel och att provocera folk hör dock yttrandefriheten till, och inget av dem bör vara ett brott.

Språkdebatten, del femtioelva mars 29, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Diskriminering.
2 comments

Språkdebatten går vidare. Senast i raden är Gunilla Sanders som i en kolumn i Ålandstidningen kritiserar de Åländska företagen bristande ansvar när de anställer personer som har den fördelen att de talar finska. En kolumn som även Andrew Hagmark-Cooper har kommenterat.

Om man läser det Sanders skriver får man lätt uppfattningen att Ålänningar har ett otroligt handikapp på den Åländska arbetsmarknaden. Jag tror dock inte detta är helt sant. När jag bodde i Lund hade jag väldigt många studiekamrater från andra orter som efter att ha avslutat sina studier, valde att stanna kvar i Lund och söka jobb där, och inte i Göteborg, Växjö eller var de nu kom ifrån.

Problemet var att personer som var hemma från Skåne hade mycket lättare att hitta jobb, trots likvärdiga meriter. Och detta handlade inte bara om kontakter. De flesta företag gör när de går igenom de olika kandidaterna till ett jobb en bedömning hur sannolikt det är att personen kommer att stanna på orten, och inte flytta därifrån efter något år.

Bland annat tittar de på personens familjesituation, men främst tittar de på var personen är ifrån. Var kommer han ifrån? Är han från landet, en små- eller en storstad? Generellt sätt är det mest troligt att de som kommer från ett liknade ställe, eller allra helst är hemma från orten där jobbet finns, kommer att stanna.

Personer jag talar med säger att detta i allra högsta grad gäller även på Åland. När ett Åländskt företag tvingas välja mellan att anställa en person från Åland och en från Helsingfors, kommer de att välja Ålänningen om de har likvärdiga meriter. Anledningen är helt enkelt att chansen att personen från Åland stannar kvar på Åland för gott, eller i alla fall väldigt läge, är mycket större. Personen från Helsingfors kan snabbt få lappsjuka eller hemlängtan.

Så, det är självklart att personer som talar finska har en fördel på den Åländska arbetsmarknaden, precis som personer som kan finska har en fördel på den svenska arbetsmarknaden. Jag känner faktiskt flera personer i Sverige som inte fått ett jobb på grund av att de inte kunnat finska. Det är dock så att Ålänningar, som vanligtvis inte kan finska, har många andra fördelar när det gäller att få ett jobb på Åland, bland annat tack vare bättre kontakter med också på att det bedöms som mer sannolikt att de stannar kvar på Åland. Att påstå att Ålänningar har ett handikapp på en Åländska arbetsmarknaden är därmed helt fel.

Självständighet och det svenska språket mars 27, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet, Diskriminering.
2 comments

En av de mer intressanta inlägg i språkdebatten häromdan, var när det påpekades att det inte alls är säkert att det svenska språkets ställning på Åland förstärks om Åland blir självständigt, tvärtom. Idag garanterar självstyrelsen att Åland är och skall förbli enspråkigt svenskt, men om Åland skulle bli självständigt upphör givetvis denna garanti att gälla, och Åland blir tvunget att anpassa sig till internationella konventioner.

En av alla dessa konventioner–som jag inte har så mycket till övers för–är FN:s deklaration om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och lingvistiska minoriteter. Om Åland blir självständigt, bör landet rimligtvis vara tvunget att ställa sig bakom denna.

Cirka 5 procent av Åländsk befolkning tillhör en finsktalande minoritet. Om Åland skulle bli självständigt, vilka rättigheter skulle denna grupp få då, som den inte har idag? Låt oss se vad som står skrivet i ovannämnda deklaration.

Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities … have the right to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, and to use their own language, in private and in public, freely and without interference or any form of discrimination.

Det skulle med andra ord inte vara tillåtet att diskriminera mot Finnar på Åland på något sätt. Deklarationen fortsätter:

States should take appropriate measures so that, wherever possible, persons belonging to minorities may have adequate opportunities to learn their mother tongue or to have instruction in their mother tongue.

Kort sagt: om Åland blir självständigt kommer den finska minoriteten bland annat att ha laglig rätt till undervisning på deras modersmål, finska.

Man kan verkligen undra om ÅF har tänkt igenom detta. Tänker de ställa sig utanför FN, EU och alla andra organ som har antagit deklarationer om minoriteters rättigheter? Det råder viss oklarhet i denna fråga, minst sagt.

Konservatism versus liberalism december 5, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Ålands självständighet, Diskriminering.
8 comments

Det har kommit en intressant kommentar på ett av mina tidigare inlägg. Eftersom inlägget är så pass gammalt, och kommentaren ändå så intressant, tänker jag svara i en ny post för att inte riskera att ingen lägger märke till detta meningsutbyte. Till kommentaren:

Fredrik, du ska väl inte tala om vilse i höger-vänster som verkar vara en tydlig högerman men med i ett socialistiskt parti som de åländska “liberalerna”? Du måste, din fina utbildning till trots, lära dig att på Åland finns ytterligare en politisk dimension, försvar av självstyrelsens grundvalar. Den ena ytterligheten är din linje, att helt avskaffa självstyrelsen och den andra är självständighet. Vad Sundman försöker göra är att uppmärksamma problem som självstyrelsen är skapt för att lösa. Om det inte, som i det här fallet, lyckas är det väl Sundmans förbannade plikt att uppmärksamma det, eller? Läs Lampis ledare om det: http://www.alandstidningen.ax/se/debatt/ledaren/nyhet.asp?newsID=12750

Denna politiska dimension, där bevarande av en traditionell livsstil och traditionella värderingar (konservatism) står längst till höger och där individers fria livsstilsval och värderingar (liberalism) står längst till vänster, är jag förstås mycket medveten om. Denna dimension är förstås inte något unikt för Åland. På Åland handlar det om ett försvar av självstyrelsens grundvalar (det svenska språket, hembygdsrätten, demilitariseringen) och på andra ställen, t.ex. USA, handlar det om ett försvar av The American Way of Life.

Det stämmer att jag står längst till vänster på denna skala, och detta är kanske det viktigaste skälet till att jag är med i just liberalerna och inte i Ålands Framtid, Frisinnad Samverkan eller De Obundna. Jag är emot all form av kollektivt tvång, och detta gäller både värderingar samt saker som handlar om ekonomi. Jag är både ekonomisk liberal och ”värdeliberal”. Kollektivt tvång är dåligt, oavsett om det rör sig om livsstil eller ekonomi.

Sedan det här med att öppna dörren västerut. Det som Sundman och Lampi skriver om, att det är illa att Ålänningar inte kan få jobb på Åland på grund av bristande kunskaper i finska, ser jag som ren och skär populism. Det konstaterar att det är så och att det är för djävligt, och plockar således hem populistiska poäng, men kommer inte med några förslag till konkreta åtgärder.

Ibland kommer det luddiga förslag om att handelshindren mot Sverige måste bort. Detta är givetvis ett förslag jag ställer mig bakom till hundra procent: alla handelshinder, mot alla länder, måste bort.

Sedan försöker Lampi göra en poäng om att vi måste få ”diskutera” problemet med att företag helst anställer personer som kan finska, på samma sätt som vi måste få diskutera problemet med att företag hellre anställer män på höga poster. Problemet är att denna ”diskussion” nästan alltid slutar med att företagen måste tvingas bete sig på ett bättre sätt: Ålänningar utan kunskaper i finska och kvinnor måste kvoteras in.

Och argumentet att företag själv skall få bestämma vilka kompetenskrav de ställer på sina anställda avfärdar Lampi på följande sätt:

Tänk om man skulle tillämpa samma resonemang på jämställdhetsdebatten. Företagen gör hur de vill.

Ja, det är precis det jag gör. Det är upp till företagen att bestämma hur många kvinnor de anställer, vad de ger dem i lön, och så vidare av samma anledning som det är upp till företagen att bestämma vilka språkkunskaper man skall kräva av sina anställda.

Främlingsfientlighet är inte en ”högeråsikt” september 25, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Diskriminering, Insändare, Välfärd.
3 comments

_logo.jpgVad jag kommer att säga nu har sagts tidigare, och antagligen på ett bättre sätt, av andra, men jag tycker det tåls att upprepas. Att kalla främlingsfientliga partier för ”högerextrema” är både missvisande och kastar en oförtjänt skugga över andra ideologier som också sägs befinna sig på den yttersta högerkanten, t.ex. nyliberalismen.

För det första har dessa två ”högerextrema” ideologier väldigt lite gemensamt. Nyliberalen vill ha fri invandring, den främlingsfientlige vill inte ha någon invandring alls; nyliberalen vill ha ett minimum av kollektivt tvång, den främlingsfientlige vill ha mängder av kollektivt tvång.

Ideologiskt kan den främlingsfientlige istället bäst beskrivas som en socialdemokrat som tror att välfärdsstaten skulle fungera bara vi kastade ut alla invandrare. En vanlig socialdemokrat tror som bekant att välfärdsstaten fungerar om vi bara starkt begränsar invandringen, så det är uppenbart att det är fråga om en gradskillnad här.

Att främlingsfientliga partier har mest gemensamt med partier på vänsterkanten syns inte minst när man ser vilka det är som röstar på t.ex. Sverigedemokraterna (SD). De är inte typiska högerväljare, utan lågutbildade LO-medlemmar som tidigare röstat på socialdemokraterna. Framgången för dessa partier i Sverige är främst ett problem för socialdemokratin och missnöjet dess politik skapat i den egna väljarkåren.

Istället för att avfärda främlingsfientlighet som något tillhörande den politiska högern, tillsammans med nyliberalism, och utgörandes socialismens politiska motpol, borde vänsterpartierna vara lite självkritiska och inse att de flesta som hyser dessa åsikter skulle beskriva sig själva som vänster i termer av storleken på den välfärdsstat de vill ha. Och vi borde definitivt sluta placera främlingsfientliga på den politiska högerkanten tillsammans med liberaler, när det är uppenbart att det inte är där de hör hemma.

Publicerad i Nya Åland 26.9