jump to navigation

Ett tack, en paus och ett avsked oktober 22, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
34 comments

Har just kommit hem från en mycket blöt och mycket sen valvaka. Det var en rätt osannolik kväll där liberalerna plockade fantastiska 10 mandat. I mina vildaste fantasier hade jag hoppats på nio, men aldrig att vi skulle få hela tio mandat. Helt otroligt! Jag har sovit rätt dåligt den senaste veckan i och med att jag legat och oroat mig över att mina rätt vassa och ofta ganska provocerande utspel skulle skada liberalerna. Men något sådant skedde aldrig, och jag känner mig otroligt lättad. Tvärtom verkar jag ha bidragit till liberalernas vinst.

Själv hade jag trott att jag skulle få cirka 25 röster. När jag stod på valvakan och inte såg mitt namn en enda gång under hela kvällen trodde jag inte att jag skulle få ens så många. Nu när jag kommit hem och sett att jag fått 37 stycken röster känner jag mig otroligt glad. 37 personer som vill ha ett nytt och bättre Åland! Om bara dessa 37 kan övertyga några till, som övertygar ytterligare några till, och så vidare, så är vi snart där! Personligen känner jag fem personer som röstat på mig. Vilka de andra 32 är vet jag inte, men ni ska ha ett stort tack!

37 röster låter inte kanske så mycket, men det är inte fy skam. Det är 14 mer än Fredrik Erlandsson, en mindre än fs’ (de Åländska moderaternas) viceordförande Victoria Sundberg, sex mer än Wille Valve, tio mer än Fredrik Lindqvist, lika många som Martin Nilsson, en mer än Henrik Lagerberg (som sitter i lagtinget nu), 17 mer än Hyresgästföreningens ordförande Eva Ringwall och 25 mer än Ålands Framtids Språkrör Erik Schütten. Totalt sett plats 64 av 250. Inte så dåligt med andra ord.

Med detta sagt vill jag dock, som jag redan antytt, meddela att jag tar en paus från bloggandet. Förra året hade jag en paus i juli. I år har jag ännu inte haft någon paus, och därför väljer jag att ta den nu. Hur lång den blir får vi se. Det kan röra sig om allt från ett par veckor till några månader. Just nu vill jag bara njuta av att vara nybliven doktor, spendera mer tid med min fru, läsa alla olästa böcker i bokhyllan, och så vidare.

Jag kommer att börja blogga igen, men bloggen kommer antagligen inte att bli sig lik. Den kommer sannolikt att få ett nytt utseende och ett nytt innehåll. Gissningsvis kommer jag att sluta skriva om Åland, och istället fokusera mig mer på politisk filosofi, svensk politik och internationella frågor. Vi får dock se om jag kommer att kunna hålla mig från att skriva om Åländsk politik. Det som dock kommer att bli avgörande är var jag kommer att börja jobba, nu när jag är klar med min forskarutbildning.

Och så till sist avskedet. Jag kommer inte att fortsätta inom Åländsk politik. Detta var mitt första lagtingsval, och även mitt sista. Jag kommer aldrig att sluta försöka bilda opinion för mina åsikter, men jag kommer nog heller aldrig att ställa upp i ett val på Åland igen. Jag hoppas dock innerligt att någon av de 37 personer som röstat på mig ställer upp i nästa val. Jag är övertygad om att bland er finns det någon som både vill och kan skapa ett friare Åland. En person som ser problemen som finns med dagens Åland, som vet hur de ska lösas och som sätter individens frihet, självbestämmanderätt och lycka framför allt annat.

De hetaste valfrågorna, del 4 oktober 15, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
3 comments

Tänkte att jag skulle gå igenom de valfrågor jag hittills tycker har varit intressantast och hetast i denna valrörelse. Jag kommer även att ställa frågorna vilka förändringar de rimligtvis kan leda till samt vilket parti eller vilka kandidater som kommer att vinna respektive förlora röster genom dem. Urvalet domineras givetvis av debatter jag deltagit i, eftersom jag oftast delat i de debatter jag tycker är intressantast. Tidigare har jag gått igenom debatterna kring Bio Savoy, hemspråksundervisning, och näringsrätten. I dag fortsätter jag med debatten kring tandvården.

Tandvården
Socialdemokraterna gick tidigt ut med sitt förslag att man, efter finsk modell, skulle ge alla rätt att få gå till den offentliga tandvården så att alla skulle ha råd att laga sina tänder. Detta förslag fick dock snabbt mothugg av flera privata tandläkare som menade att reformen i Finland hade varit ett stort misslyckande och inte något som var värt att prova på Åland. Liberalerna lanserade istället ett förslag om en tandvårdscheck. Socialdemokraterna sade blankt nej, medan de flesta andra partier faktiskt tyckte att det var en rätt bra idé.

Vad händer efter valet?
ÅHS har redan, om jag förstått saken rätt, fattat beslut om att fråga ska utredas, och innan resultaten av denna utredning kommer fram är det svårt att sia om framtiden. Med tanke på hur kraftigt motstånd socialdemokraternas förslag om offentlig sjukvård för alla har mött, och hur väl de andra partierna har tagit emot iden om en tandvårdscheck, ska det nog mycket till om man beslutar sig för det första förslaget.

Vem vinner/förlorar röster på detta?
Att detta skulle bli en valfråga var givetvis socialdemokraternas önskan från första början, och de har varit fullständigt orubbliga i sin åsikt om att deras förslag är det enda rätta. Jag är dock inte säker på att folk är så övertygade. Många trivs nog med sin privata tandläkare, och vill mycket hellre ha en check som kan användas för att betala räkningen än att antingen bli kvar och betala fullt pris eller söka sig till den offentliga tandvården, där frågan är om kapacitet kommer att finnas för att ta emot alla inom en rimlig tid. Dessutom är det nog inte många privattandläkare som kommer att rösta på sossarna detta val.

Centern har kommit för lätt undan oktober 14, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
20 comments

Den första tanke som slår mig när jag ser att centern ökat sitt stöd i Ålandstidningens senaste och relativt väl genomförda pejling är: hur kunde detta ske? Hur kan det komma sig att centern, som har en katastrofal mandatperiod bakom sig med en rad tvivelaktiga affärer gällande tjänstemän, golfbanor, industrihus, flygtrafik, och mycket annat, nu kan segla upp som största pari?

Sedan slår det mig att det har varit väldigt tyst om dessa saker i valrörelsen. Inget parti har axlat ansvaret att kritiskt granska centerns alla skumraskaffärer. Vi i liberalerna bestämde oss tidigt för att genomföra en positiv kampanj, och istället för att peka på andras brister peka på våra egna dygder.

Detta har dock inte hindrat oss från att kritisera andra partier. Folk Sjölund producerade en sällan skådad frontalattack mot Ålands framtid i valrörelsens inledning med en rad insändare som han säkert filat på ett tag. Även andra inom partiet, kanske även till viss del undertecknad, har stämt in i kritiken.

Det jag ställer mig frågande till är varför vi, de gånger vi avvikit från vår positiva kampanj, inriktat oss på att kritisera Ålands framtid, ett parti som aldrig varit i regeringsställning och som knappast hotar vår ställning som största parti.

En stor anledning till att centern det senaste året har haft dåliga opinionssiffror är att de tappat många väljare till Åf. I början av valrörelsen sade mycket riktigt Roger Nordlund att han och centern skulle fokusera på att visa varför Åf inte är parti värt att rösta på, förstås i syfte att locka tillbaka så många väljare som möjligt.

Genom att kritisera Åf tycker jag att vi har gjort centerns jobb åt dem. Om vi lyckas övertyga folk som kan tänka sig rösta på Åf att detta inte vore så klokt, kommer de knappast att byta Åf mot liberalerna. Snarare går de tillbaka till centern. Genom att inte kritisera centern och istället kritisera Åf kan vi därför i hög grad ha bidragit till att vi inte längre är största parti i den senaste pejlingen genom att skicka väljare till vår största rival.

Nu är det kanske lite tidigt att börja titta i den berömda backspegeln i och med att valet är först om en vecka, och i och med att jag fortfarande tror att liberalerna kommer att bli det största partiet efter valet. Men, om det är något jag tycker vi borde ha gjort annorlunda så vore det att vi stället för att kritisera Åf, borde vi ha kritiserat centern, om någon. Det är trots allt de som haft makten de senaste åren och de som vi tävlar med att bli största parti, inte Åf.

De hetaste valfrågorna, del 3 oktober 12, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Näringsrätten, Val 2007.
4 comments

Tänkte att jag skulle gå igenom de valfrågor jag hittills tycker har varit intressantast och hetast i denna valrörelse. Jag kommer även att ställa frågorna vilka förändringar de rimligtvis kan leda till samt vilket parti eller vilka kandidater som kommer att vinna respektive förlora röster genom dem. Urvalet domineras givetvis av debatter jag deltagit i, eftersom jag oftast delat i de debatter jag tycker är intressantast. Tidigare har jag gått igenom debatterna kring Bio Savoy och hemspråksundervisning, och fortsätter i dag med näringsrätten.

Näringsrätten
Detta har från början varit mitt lilla skötebarn. Jag har argumenterat för näringsfrihet i flertalet insändare, debattartiklar och ledare. Jag var även med och skrev en insändare som undertecknades av dussintalet liberaler som argumenterade för näringsfrihet. Innan valet visade sig centern villig att förändra näringsrätten, eller åtminstone tillämpningen av den. När valdebatten drog igång började dock centern och fs alltmer ivrigt försvara kravet på näringsrätt som en av självstyrelsens hörnpelare. I en radiodebatt hänvisade Mats Perämaa till dessa partier som låtsasborgare, eftersom de inte villa ha näringsfrihet. Kort därefter gick dock Folke Sjölund, en av de mer framträdande inom liberalerna, ut och sade att liberalerna inte alls vill införa näringsfrihet.

Vad händer efter valet?
Näringsfrihet kommer sannolikt inte att införas den kommande mandatperioden, tyvärr. Det som troligen lär hända är att lagen inte ändras alls, men att tillämpningen på något sätt förändras. Förmodligen genom att man börjar bortse från kravet på att alla företagsstyrelser måste till 2/3-delar bestå av personer med Åländsk hembygdsrätt. En åtgärd som i första hand gynnar stora Åländska företag, utan att öka konkurrensen nämnvärt.

Min önskan skulle vara att man såg näringsfrihet och ett övertagande av beskattningen som ett paket med vilket man kunde föra en mycket offensivare näringspolitik. Genom att avskaffa kravet på näringsrätt och kombinera det med en fördelaktigare beskattningsstruktur, skulle Åland kunna marknadsföra sig som ett mycket attraktivt investeringsobjekt. Det ökade inflödet av utländskt kapital skulle kunna finansiera stora skattesänkningar med bibehållen välfärd.

Jag tror dessa två åtgärder skulle kunna komplettera varandra på ett utmärkt sätt. Det skulle vara svårt att marknadsföra Åland som ett attraktivt investeringsobjekt med ett bibehållet krav på näringsrätt, oavsett om man tog över och sänkte skatterna eller inte.

På samma sätt skulle det bli svårt att marknadsföra Åland som ett attraktivt investeringsobjekt om man bara införde näringsfrihet, utan att också sänka skatterna. Tyvärr ser jag få på Åland som skulle vilja se en sådan lösning. De som vill ta över beskattningen vill ha kvar kravet på näringsrätt, och de som vill slopa kravet på näringsrätt till inte ta över beskattningen.

Vem vinner/förlorar röster på detta?
Inledningsvis tyckte jag att liberalerna hade ett järngrepp på denna debatt. Genom att klart och tydligt förespråka näringsfrihet fick man nog flera borgerligt sinnade personer att fundera: varför ska jag rösta på centern, obundna, åf eller fs när de inte vill ha näringsfrihet, som är en av hörnpelarna i en fri marknadsekonomi?

Tyvärr gick Sjölund ut med att liberalerna inte alls vill införa näringsfrihet, utan att partiets position inte skiljer sig från de övriga partierna. Om det jag fått höra stämmer utnyttjas nu detta av de övriga borgerliga partierna i Åland 24s valdebatt, som kan peka på ett splittrat liberalt parti. Jag har en gnagande känsla att vi i liberalerna, utan att lägga ansvaret på någon enskild person, schabblade bort denna fråga, även om jag fortfarande tro att vi kan vinna en del röster på frågan.

Svar på tal oktober 10, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
3 comments

Som tidigare hat noterats svara Nina Fellman på min insändare i en kort kommentar:

Det verkligt häpnadsväckande är att en extremliberal som Fredrik Gustafsson menar att fusket är Nya Ålands fel eftersom vi genom vår godtrohet gav tillfälle till det. Hur är det då med individens ansvar? Eller partiernas?

Öknamnet har jag redan kommenterat, så nu ska jag försöka svara på frågan. För en politiker att delta i en pejling är inte att kränka någons rättigheter, så länge man inte deltar under förutsättningen att man inte är en politiker. I så fall rör det sig om bedrägeri.

I och med att det inte är att betrakta som brottsligt eller omoraliskt för en politiker att dela i en sådan pejling, är det heller inte brottsligt eller omoraliskt att skicka ut sms till politiker och uppmana dem att delta. Vi har trots allt yttrandefrihet.

Sedan kan man givetvis hävda att man inte ”bör” delat som politiker eller uppmana andra politiker att delta, trots att detta inte kränker någon rättigheter. Ungefär på samma sätt som man ”bör” bjuda tillbaka någon gång om en vän bjuder på en öl. I värsta fall har politikerna betett sig lite illa. Något omoraliskt har de dock inte gjort.

Mobbarmentalitet oktober 10, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
5 comments

Jag försökte i en insändare (NÅ 10 oktober) komma med saklig kritik av Nya Ålands valpejlingar. Nyans chefredaktör svarar med att kalla mig för ”extremliberal”. Att Nya Ålands ledarredaktion tar till öknamn är inget nytt. Mina sympatisörer har av samma ledarredaktion tidigare kallats för ”idioter” och mina åsikter för ”galenskaper” (NÅ 3 augusti). Bara för några dagar sedan kallade Nina Fellman även Ålands Framtids språkrör för ”ordbajsare”.

Nya Ålands ledarsida har satt i system att förlöjliga och håna alla som vågar komma med nya och tydliga visioner för hur framtida Åland bör se ut. De flesta känner igen detta beteende från våra skolgårdar. Så fort någon står ut från mängden blir han eller hon snabbt ett offer för mobbing. Det säkraste sättet att få vara i fred är att smälta in och bara följa med strömmen.

Denna mobbarmentalitet, eller härskateknik för att använda ett inneord, Nya Åland anammat bidrar till ett råare debattklimat. Den gör också att ingen som har nya och fräscha idéer för hur vi ska lösa våra samtidsproblem och skapa ett bättre Åland kommer att våga tala ut i framtiden. Mig avskräcker den inte, men jag tror den kan avskräcka andra. Likt all annan mobbing leder den sist och slutligen till likriktning och rädsla, något som knappast är värt att sträva efter.

De hetaste valfrågorna, del 1 oktober 10, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Kultur, Val 2007.
3 comments

Tänkte att jag skulle gå igenom de valfrågor jag hittills tycker har varit intressantast och hetast i denna valrörelse. Jag kommer även att ställa frågorna vilka förändringar de rimligtvis kan leda till samt vilket parti eller vilka kandidater som kommer att vinna respektive förlora röster genom dem. Urvalet domineras givetvis av debatter jag deltagit i, eftersom jag oftast delat i de debatter jag tycker är intressantast. Jag inleder med debatten kring Bio Savoy, och fortsätter med nästa fråga i morgon.

Bio Savoy
Det hela började med att Chaplin började fiska efter samhällsstöd för att kunna rädda Bio Savoy. Om man vill fiska efter pengar är en valrörelse rätt ögonblick. Politikerna vill inte stöta sig med någon och är snabba med att lova pengar både till höger och vänster. Jag sade att jag inte vill att samhället räddar Savoy. Jag fick mothugg av liberalerna och fs, och, lite överraskande, medhåll av sossarna. Sedan dess har dock Barbro Sundback gått ut och sagt att hon vill att Mariehamns stad köper Bio Savoy.

Vad händer efter valet?
Jag tror att Bio Savoy kommer att räddas med hjälp av samhällsmedel. Detta tror jag kommer att innebär att vi inte kommer att få se en modern biograf i Mariehamn på väldigt länge och skattebetalarna kommer at få stå för en rätt stor nota, även om jag hoppas att Chaplin lyckas samla in stora privata bidrag.

Vem vinner/förlorar röster på detta?
Jag tror att både jag, som sagt ifrån, och de som argumenterat för att Savoy måste räddas kommer att vinna röster. Det finns många som, liksom mig, inte tror att Savoy har en framtid och hellre vill se en modern bio, om det nu finns möjligheter att driva en sådan, eller hellre ser på film hemma eller hos vänner. Det finns också flera, främst äldre personer och de som jobbar med kultur, som inte vill se att Bio Savoy försvinner. De som förlorar mest är de som, trots att de antagligen håller med mig, valt att hålla tyst för att de är rädda för att verka oeniga, och då tänker jag främst på fs som låtit Robert Liewendahl föra partiets talan i denna fråga utan att någon vågat argumentera mot honom.

Nyan ute och cyklar oktober 9, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
2 comments

Nya Åland fortsätter att skriva om dessa valpejlingar, och denna gång anger de var de fått nyheten från:

Obunden samling har i lagtingskandidaten Fredrik Gustafssons (lib) blogg pekats ut som det skickligaste partiet i det här sammanhanget eftersom deras kandidater ljuger när de svarar på frågan hur de röstade i förra valet. På det sättet ser det efter viktningen ut som att partiet gått kraftigt framåt…Under gårdagen tog Fredrik Gustafsson bort sitt inlägg från bloggen.

Nej, jag har inte tagit bort inlägget från bloggen. Det finns att läsa här. Jag har tagit bort en kommentar till posten eftersom den pekade ut enskilda personer, men posten som Nyan hänvisar till finns kvar.

Demokratins baksida oktober 8, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
3 comments

Jag hade i mitt stilla sinne hoppats på att tidningarna och radio skulle undvika att genomföra oseriösa valpejlingar i detta val, men icke. Att dessa undersöknignar är fruktansvärt opålitliga har inte skrämt tidningarna tidigare. I dag går dock Nyan ut och ber om ursäkt och ber folk att bortse från den senaste pejlingen. Detta eftersom de fått tag i uppgifter som pekar på att politiker utnyttjar dessa pejlingar genom att själva delta och genom att ljuga på frågan vilket parti de röstade på i senaste val.

Jag vill be Nya Ålands läsare om ursäkt, och be er att strunta i resultatet av den senaste pejlingen. Vi vet inte hur många politiker som hann fram, och vi vet inte vilka som skrev vad på sina lappar. Till de politiska partierna, av vilka inte ett enda hållit sig för goda för att spela elakt spel, har jag bara en sak att säga: Skäms! I framtiden kommer Nya Åland att hitta andra metoder för att mäta folkopinionen.

Jag håller med om att man inte bör ljuga, och att säga att man röstat på sossarna i förra valet när man egentligen röstade på någon annan är fel. Dock, att som politiker delta i dessa undersökningar ser jag inte så stor problem med. Politiker har som bekant också rösträtt. Jag röstade dock inte i den aktuella pejlingen, och det förekom ingen djungeltrumma i liberalerna.

Jag skulle hellre se att Nya Åland vore lite mera självkritiskt. I vetenskapen såsom i journalistiken finns det en helig regel: bra källkritik. Att gå ner på stan och göra en pejling bland de första 100 personer som dyker upp, och nämna resultaten på förstasidan, är ofattbart dålig källkritik. Det är i paritet med att publicera ett obekräftat rykte och smälla upp nyheten på förstasidan.

Visst, rykten är ofta sanna, men ibland kan de vara helt galna. Samma sak med dessa pejlingar. De har ofta ett uns av sanning i sig, men i vissa fall riskerar de att träffa extremt fel och på så sätt påverka valresultatet. Som journalist måste man givetvis fråga sig vilka motiv personen som sprider ryktena har. På samma sätt borde Nya Åland ha frågat sig vilka motiv de som deltar valpejlingarna har.

Och av ett ödets ironi är artikeln där Nia Fellman ber om ursäkt för den dåliga pejlingen ännu ett exempel på dålig källkritik, eller åtminstone dålig källredovisning. Var har Nyan fått uppgifterna att partierna utnyttjar pejlingarna på detta sätt från. Från mig? De hänvisar inte till mig, och Nyan har inte ringt mig och frågat var jag fått mina uppgifter från, så jag får anta att de har en tillförlitligare källa, även om jag förstås litar på mig själv i allra högsta grad.

Fs hör till traditionalisterna oktober 3, 2007

Posted by Fredrik Gustafsson in Val 2007.
27 comments

Nina Fellman skriver i en ledare att ”Liberaler, socialdemokrater och frisinnade är beredda att se över näringsrättsbestämmelserna, medan centern tvekar…” Detta är direkt felaktigt. Jag har studerat vad de olika kandidaterna har svarat i valkmaskinen på frågan om näringsrätten bör slopas. Denna genomgång visar föga förvånande att liberalerna är mest positiva till att införa näringsfrihet. 25 stycken av de liberaler som har fyllt i enkäten har svarat att näringsrätten absolut bör slopas.

Tvärtemot vad Fellman säger är det centern som kommer på andra plats. Fem stycken från centern har svarat att de absolut vill avskaffa näringsrätten. Centern följs av sossarna där fyra stycken svarat att de absolut vill avskaffa den. Bland frisinnad samverkans kandidater, som enligt Fellman i högre grad än centern skulle vara beredda att se över näringsrätten, finns det endast en person som anser att den bör slopas. Detta är förstås ganska märkligt eftersom frisinnad samverkan ofta pläderad för marknadsekonomi, men tydligen inte verkar vilja ha näringsfrihet, som är en av marknadsekonomins hörnstenar.