jump to navigation

Frågelåda

Har du någon fråga eller invändning mot den klassiska liberalismen eller det liberala samhället? Undrar du kanske över hur den klassiske liberalen har tänkt sig att de fattiga skall klara sin sjukvård eller sin skolgång utan välfärdsstaten? Eller sitter du och funderar på hur ett samhälle där man får köpa och sälja droger fritt egentligen skall fungera? Passa då på att ställa dina frågor i kommentardelen till denna sida. Jag, Kaj eller någon annan kommer att svara så fort vi hinner.

Staten

Vill klassiska liberaler ha en stat?
Ja, de vill ha en så kallad nattväktarstat vars enda uppgift är att skydda folks grundläggande rätt till liv, egendom och frihet. Det vill säga, staten skall endast bestå av polis, domstolar och försvar. Klassiska liberaler menar att staten bör ha monopol på dessa tre områden, medan så kallade anarkokapitalister menar att även dessa funktioner skall skötas på privat, frivillig basis.

Skatter och välfärd

Hur kan skatt vara stöld?
Stöld definieras som att olovligen ta någon annans egendom. I alla de fall där staten kräver att du skall betala skatt på inkomst eller egendom som tillhör dig utan att den först frågar dig om lov gör den därmed sig skyldig till stöld. Din ärligt förtjänade inkomst tillhör dig, och om staten kräver att du skall avstå från en del av den, utan att du ges något val, stjäler den från dig.

Men om skatt är stöld, hur ska då den liberala nattväktarstaten finansieras?
Genom en frivillig och väldigt liten avgift på alla transaktioner och avtal. Endast de som väljer att betala avgiften har rätt att få sina kontrakt och transaktioner skyddade av staten. Om man vill kan man välja att inte betala avgiften, men om till exempel den andra parten inte lever upp till kontraktet har man inte rätt att ta tvisten till en statlig domstol. Överskottet staten får in används till att även skydda människor och deras rättigheter i andra avseenden när inget kontrakt eller avtal föreligger.

Om vi privatiserar sjukvården, kommer det inte att bli väldigt dyrt att gå till doktorn då?
Nej, det kommer det inte. För att detta skulle vara sant borde staten kunna producera en sjukvård till en lägre kostnad genom att ta in betalning via skatter (varav hälften slösas bort i byråkratin) och utan att utsättas för egentlig konkurrens. Alla förstår att privata företag skulle kunna producera en mycket billigare sjukvård, och tack vare konkurrensen skulle även detta komma konsumenten till del genom låga priser (plus att man slipper betala den skatt som tidigare bekostat det statliga sjukvårdsmonopolet och dess jättebyråkrati). Socialism fungerar inte i någon annan industri. Varför skulle det då göra det inom sjukvården?

Regleringar

Hur kan ett samhälle fungera utan regler? En fotbollsmatch, ett sällskapsspel, och så vidare måste ha regler för att fungera, och då måste väl ett samhälle också det?
Det kommer givetvis att finnas mängder med regler på en helt fri marknad. Om en regel krävs för att något skall fungera, då kommer marknaden att förse samhället med denna regel. Det är som bekant inte staten som bestämt att målvakter i fotboll inte får ta med händerna, hur schackpjäserna får röra sig eller att man inte får äta glass i en klädaffär. Det är marknaden som sköter om detta. Skillnaden kommer därmed att vara att dessa regler inte påtvingas med hot om våld uppifrån, utan att de sätts av de som äger marken i fråga och genom frivilliga överenskommelser. På så sätt skapas endast regler som verkligen är nödvändiga.

Men om inte staten stiftar lagar om produktsäkerhet, innehållsförteckningar, och så vidare, hur kan vi då vara säkra på att de produkter vi köper i affären inte är farliga?
Företag tjänar pengar på att ge folk det de efterfrågar. Om folk vill känna sig säkra på att produkterna de köper är säkra kommer företag att anlita ett annat företag som testar deras produkter och intygar att de faktiskt är säkra. Om folk vill veta vad deras mat innehåller, kommer mataffärerna att sätta ut innehållsförteckningar på sina produkter. Om dessutom ett företag ljuger om vad en produkt innehåller eller hur farlig den är, kommer det inte bara att tappa sina kunder, utan gör sig även skyldig till bedrägeri och kan därmed stämmas.

Droger

Om alla droger legaliseras, kommer inte droganvändandet att stiga väldigt mycket då?
Nej, det kommer det inte att göra. Det stämmer att droger kommer att bli väldigt mycket billigare (vilket gör att de som är beroende av dem inte behöver begå brott för att finansiera sitt missbruk) och att man inte kommer att riskera att åka i fängelse. Men de allra flesta avstår inte från droger för att de är för dyra eller av rädsla för att åka fast. De vill helt enkelt inte ta droger. Antalet droganvändare i länder där droger är lagliga är inte större än i andra länder. Dessutom försvinner en del av drogers lockande kraft om de inte längre är förbjuden frukt.

Övriga frågor

Vill ni att Åland skall bli som USA?
Nej, det vill vi verkligen inte. USA ligger inte nämnvärt närmare vårat önskesamhälle än vad Åland gör. Till exempel har USA mycket strängare straff för offerlösa brott, en mycket större och ineffektivare byråkrati, militärbaser världen över, höga skyddstullar, en hårt reglerad försäkringssmarknad, en lagstadgad minimilön, och så vidare.

Om man är övertygad kommunist, finns det något som hindrar att man går samman med andra likasinnade och bildar en miniekonomi i det liberala samhället där alla medlemmar gemensamt äger produktionsmedlen?
– Nej, så länge man inte tvingar någon att vara med eller att stanna kvar i minisamhället är det fritt fram.

Kommentarer»

1. Janne - april 8, 2008

Jag ser på din faktaruta om dig själv att du är professor. Har du alltså en professur numera? Eller avses den svenska översättniningen av engelskans professor, det vill säga, universitetslärare/universitetslektor?

2. Fredrik Gustafsson - april 8, 2008

Det är sannolikt Kaj som spela mig och alla andra ett spratt. Jag är inte professor, än. Så går det när man ger honom möjlighet att redigera sidorna på bloggen 🙂

3. Andrew Hagmark-Cooper - april 8, 2008

”I alla de fall där staten kräver att du skall betala skatt på inkomst eller egendom som tillhör dig utan att den först frågar dig om lov gör den därmed sig skyldig till stöld.”

En fråga då till Fredrik (och Kaj får gärna kommentera det):

Är all skatt stöld? Det verkar så utgående från den här förklaringen. I så fall, förespråkar inte alla liberaler förutom anarkokapitalister stöld, (eftersom till och med en NV-stat skulle behöva någon skatteintäker)?

4. Fredrik Gustafsson - april 8, 2008

Nej, klassiska liberaler vill ha frivillig finansiering av nattväktarstaten. Detta skulle ske genom att staten begärde en mycket liten avgift av alla som ingick kontrakt och genomförde olika transaktioner. Avgiften skulle vara frivillig, men endast de som betalt avgiften skall ha rätt att få sina transaktioner och kontrakt skyddade av staten. Skillnaden mellan anarkisten och den klassiske liberalen är att den senare vill att staten skall ha monpol på att förse dessa tjänster.

5. Kaj Grüssner - april 9, 2008

Vad som anarko-kapitalister anser vara stöld är rätt enkelt:

Någon tillskansar sig någon annans egendom utan ägarens tillstånd.

Vad gäller skatt vs. stöld. Det enda man fråga man behöver ställa sig är följande:

”Vad skulle det kallas om en privatperson gjorde det som skatteverket gör?”

Egentligen är det bara fråga om semantik. Då staten tillskansar sig din egendom kallas det skatt (inte stöld eller rån). Då staten tvingar dig att arbeta för dess räkning kallas det värnplikt (inte slaveri). Då staten trycker upp pengar ur tomma intet talar man om kreditinjektioner och penningpolitik (inte falskmynteri och bedrägeri).

Man har hittat på andra termer då staten gör sådant som privatpersoner inte får göra, men det är den enda egentliga skillnaden. Anarko-kapitalister anser inte att staten har rätt att göra sådant som privatpersoner inte får göra. Därför jämställs skatt med stöld, eftersom staten jämställs med individen.

6. Andrew Hagmark-Cooper - april 9, 2008

”Nej, klassiska liberaler vill ha frivillig finansiering av nattväktarstaten.”

Förespråkade, till exempel, Cobden och Bright, frivillig finasiering av staten? Vad tyckte Mises i frågan? Anser du att man inte är en klassik liberal om man anser att skatt inte ska betalas frivilligt och att alla ska skall ha rätt att få sina transaktioner och kontrakt skyddade av staten oavsett om de betalar skatt. Vad ska de som inte ha råd med avgiften göra?

7. Fredrik Gustafsson - april 9, 2008

”Anser du att man inte är en klassik liberal om man anser att skatt inte ska betalas frivilligt och att alla ska skall ha rätt att få sina transaktioner och kontrakt skyddade av staten oavsett om de betalar skatt.”

Man är nog klassisk liberal för det. Den klassiska liberalismen utveklas hela tiden. Idén om frivillig finansiering är förhållandevis ny tror jag.

”Vad ska de som inte ha råd med avgiften göra?”
Väldigt konstg fråga i och med att avgiften kommer att vara en bråkdel jämfört med till exempel den moms och skatt som läggs på transaktioner i dag. Vad gör en person som inte i dag har råd att betala momsen? Och till skillnad från momsen har man ju faktiskt valet att inte betala avgiften om man så vill.

8. Andrew Hagmark-Cooper - april 9, 2008

”Man är nog klassisk liberal för det. Den klassiska liberalismen utveklas hela tiden. Idén om frivillig finansiering är förhållandevis ny tror jag.”

Jag tror också det, och jag skulle inte vilja kalla er för klassika liberalar. I alla fall, jag förstår steget eftersom man verkar jävligt okonsekvent annars om man pratar om stöld.

”Väldigt konstg fråga i och med att avgiften kommer att vara en bråkdel jämfört med till exempel den moms och skatt som läggs på transaktioner i dag. Vad gör en person som inte i dag har råd att betala momsen? Och till skillnad från momsen har man ju faktiskt valet att inte betala avgiften om man så vill.”

Nej, så där lätt kommer man inte undan. De fattiga kommer säkert i viss grad ”att välja” att inte betala avgiften på samma sätt som de ”väljer” att inte ha sjuförsäkring o.s.v. Har du inget problem med att en del människors rättigheter kommer inte att skyddas på grund av att de är fattiga?

9. Fredrik Gustafsson - april 9, 2008

”och jag skulle inte vilja kalla er för klassika liberalar.”

Det är förstås upp till dig, men det är folk som kallar sig klassiska liberaler som utvecklat dessa förslag (Ayn Rand till exempel). De personer som du tänker dig är klassiska liberaler var ju heller inte ”renläriga” i andra frågor. Adam Smith ville ju till exempel ha vissa skyddstullar.

”De fattiga kommer säkert i viss grad “att välja” att inte betala avgiften på samma sätt som de “väljer” att inte ha sjuförsäkring o.s.v. Har du inget problem med att en del människors rättigheter kommer inte att skyddas på grund av att de är fattiga?”

Nej, det har jag inte. Deras grundläggande rätt till liv och egendom skyddas i all fall. Att de inte betalar avgiften när de sluter ett visst avtal innebär bara att de inte kan ta tvisten till domstol om de blir lurade. Om någon hotar, skadar, mördar eller stjäl från dem har de samma rätt som alla andra. Dessutom skulle denna avgift vara extremt liten, typ 0.1% av summan.

Edit: Ayn Rand redogör för sitt förslag i artikeln ”Government Financing in a Free Society” i boken The Virtue of Selfishness. Jag borde faktiskt få denna bok i morgon, så jag kan återkomma med en lite fylligare text senare 🙂

10. Kaj Grüssner - april 9, 2008

Andy

Jag har mig veterligen aldrig kallat mig själv för klassisk liberal.

11. Andrew Hagmark-Cooper - april 9, 2008

Kaj

Jaha, var det direkt fråm medlemskap i kokoomus till anarkokapitalist? 😉

12. Kaj Grüssner - april 9, 2008

Mer eller mindre 🙂

Eftersom Jakob Lundberg är min läromästare fanns det ingen tid för någon mellanväg. Det vara raka spåret till anarkism 😛

13. Fredrik Gustafsson - april 9, 2008

Lade till följande frågor och svar ovan:

Vill klassiska liberaler ha en stat?
Ja, de vill ha en så kallad nattväktarstat vars enda uppgift är att skydda folks grundläggande rätt till liv, egendom och frihet. Det vill säga, staten skall endast bestå av polis, domstolar och försvar. Klassiska liberaler menar att staten bör ha monopol på dessa tre områden, medan så kallade anarkokapitalister menar att även dessa funktioner skall skötas på privat, frivillig basis.

Men om skatt är stöld, hur ska då den liberala nattväktarstaten finansieras?
Genom en frivillig och väldigt liten avgift på alla transaktioner och avtal. Endast de som väljer att betala avgiften har rätt att få sina kontrakt och transaktioner skyddade av staten. Om man vill kan man välja att inte betala avgiften, men om till exempel den andra parten inte lever upp till kontraktet har man inte rätt att ta tvisten till en statlig domstol. Överskottet staten får in används till att även skydda människor och deras rättigheter i andra avseenden när inget kontrakt eller avtal föreligger.

14. . - maj 21, 2008

”Men om skatt är stöld, hur ska då den liberala nattväktarstaten finansieras?
Genom en frivillig och väldigt liten avgift på alla transaktioner och avtal. Endast de som väljer att betala avgiften har rätt att få sina kontrakt och transaktioner skyddade av staten. Om man vill kan man välja att inte betala avgiften, men om till exempel den andra parten inte lever upp till kontraktet har man inte rätt att ta tvisten till en statlig domstol. Överskottet staten får in används till att även skydda människor och deras rättigheter i andra avseenden när inget kontrakt eller avtal föreligger.”

Vad händer om jag inte betalat och hamnar i en tvist med någon som betalat, ska då en domstol jag inte erkänner kunna döma mig till någon sorts påföljd?

15. Fredrik Gustafsson - maj 21, 2008

Det finns flera sätt detta kan lösas på. Om du helt enkelt vägrar erkänna en domstol som andra erkänner, för att på så sätt komma undan till exempel en skuld eller att betala ersättning till någon du skadat, kommer ingen att vilja ha med dig att göra. Om jag vet att du inte kommer att gå med på att vi löser eventuella problem som uppstår i en erkänd domstol, kommer jag att dra mig för att göra affärer med dig och på alla sätt och vis försöka avlägsna dig (med fredliga medel) ur mitt liv. Du kommer att bli en paria.

Med detta sagt har dock jag rätt, enligt naturrätten (som jag anser bör bestämma vad man får och ine får göra), att kunna kräva dig på ersättning om du gjort mig eller min egendom illa. Om du vägrar har jag rätt att få upprättelse genom att tillgripa våld eller tvång mot dig, eftersom du redan har initierat våld mot mig. Och eftersom jag har den rättigheten, kan jag anlita till exempel en domstol eller dylikt för att verkställa detta å mina vägnar. Dock måste jag förstås vara väldigt säker och ha starka bevis att du gjort det jag anklagar dig för: om jag initierar våld mot en oskyldig kommer jag att bli utstött och du kan dra mig inför domsol.

16. . - maj 21, 2008

”Det finns flera sätt detta kan lösas på. Om du helt enkelt vägrar erkänna en domstol som andra erkänner, för att på så sätt komma undan till exempel en skuld eller att betala ersättning till någon du skadat, kommer ingen att vilja ha med dig att göra.”

Jag har naturligtvis i detta fall tillräckligt med kompisar (rika sådana) för att inte bry mig ett skvatt om vad vissa i befolkningen tycker om mig. Ingen behöver vara omtyckt av alla för att trivas. Jag anser för övrigt inte att jag gjort fel på något sätt utan anser din ståndpunkt vara den felaktiga och således kan jag inte acceptera den av dig betalda domstolen bara för att dina likasinnade gör det.

”Om du vägrar har jag rätt att få upprättelse genom att tillgripa våld eller tvång mot dig, eftersom du redan har initierat våld mot mig.”

Det finns ingenting du i detta fall kan göra åt mig som inte skulle slå tillbaka hundrafalt och leda till en eskalerande situation som snabbt tappade alla proportioner och du kan för övrigt aldrig vara 100% säker i alla situationer att du faktiskt har 100% rätt även om du för tillfället råkar vara övertygad om det.

”Dock måste jag förstås vara väldigt säker och ha starka bevis att du gjort det jag anklagar dig för: om jag initierar våld mot en oskyldig kommer jag att bli utstött och du kan dra mig inför domsol.”

Inte kommer jag att dra dig inför domstol om jag har rätt att tillgripa våld mot dig och så långt det är möjligt kommer både jag och mina kompisar (som är beroende av mig för sitt uppehälle) att förkasta dina så kallade bevis.

Så länge det finns människor som inte tänker som du (och det garanterar jag att det finns) så kommer det ovan föreslagna samhället att bli så fullt av (blodiga)konflikter att det helt enkelt inte kan fungera.

PS. Jag vill förtydliga att ”Jag” ovan är ett fiktivt jag, naturligtvis är det mig främmande att ta till våld och det behöver jag inte heller med dagens system. 🙂
Hade jag varit ordförande i Hells Angels hade kanske situationen tagit sig annat uttryck.

17. Kaj Grüssner - maj 21, 2008

.

Jag tycker inte att du varken resonerar eller argumenterar överhuvudtaget. Det enda du gör är att lägga fram ett hypotetiskt scenario för att sedan hitta på omständigheter vartefter du får svar. Ta t.ex. följande stycke.

”Jag har naturligtvis i detta fall tillräckligt med kompisar (rika sådana) för att inte bry mig ett skvatt om vad vissa i befolkningen tycker om mig.”

Om du bryter avtal och löften, luras och bedrar, svindlar och vandaliserar utan att någonsin ta ansvar för dina handlingar, var får du alla dina rika beskyddare ifrån? Och på vilket sätt är det ett argument emot det liberalistiska rättssystemet? Om jag på något oförklarligt sätt blivit ofantligt rik och bästa kompis med diktatorn i landet, behöver jag inte heller bry mig så mycket om regler. Är det ett bevis för att dagens, statliga rättssystem inte kan fungera?

Nästa:

”Det finns ingenting du i detta fall kan göra åt mig som inte skulle slå tillbaka hundrafalt och leda till en eskalerande situation som snabbt tappade alla proportioner…”

Återigen ett antagande helt taget ur luften som återigen varken är ett argument emot det liberalistiska rättsystemet eller för det statliga. Du begår det klassiska misstaget att hitta på till synes hypotetiska scenarion i ett försök till argument, utan att inse att dessa scenarion kan hittas i dagens värld med statliga rättssystem.

”…och du kan för övrigt aldrig vara 100% säker i alla situationer att du faktiskt har 100% rätt även om du för tillfället råkar vara övertygad om det.”

Ingen har talat om att vara 100 %, men om man själv måste bära konsekvenserna av ett felaktigt åtal lär man nog göra sitt bästa för att få fram så starka bevis som möjligt.

Privat skiljemannaförfarande är gängse skick och bruk inom handeln. Det finns inget som helst skäl till att anta att det inte skulle kunna fungera i övrigt också. Du har åtminstone inte presenterat sådana skäl i den här diskussionen ännu.

18. Fredrik Gustafsson - maj 21, 2008

”Jag har naturligtvis i detta fall tillräckligt med kompisar (rika sådana) för att inte bry mig ett skvatt om vad vissa i befolkningen tycker om mig. Ingen behöver vara omtyckt av alla för att trivas.”

Denna ostracism lär knappast fungera för alla. Men de allra flesta tycker nog att det är lite jobbigt att bli utfryst av resten av samhället.

”Jag anser för övrigt inte att jag gjort fel på något sätt utan anser din ståndpunkt vara den felaktiga och således kan jag inte acceptera den av dig betalda domstolen bara för att dina likasinnade gör det.”

Om du inte har gjort något fel är det väl bara att ta upp det i domstol.

”Det finns ingenting du i detta fall kan göra åt mig som inte skulle slå tillbaka hundrafalt och leda till en eskalerande situation som snabbt tappade alla proportioner”

Finns väl inget som säger de. I dag kan gansters som kallar sig polis arrestera folk som aldrig skadat något utan att någon reaktion alls att tala om följer.

”för övrigt aldrig vara 100% säker i alla situationer att du faktiskt har 100% rätt även om du för tillfället råkar vara övertygad om det.”

Sant. Men om det visar sig att jag hade fel har du givetvis rätt till upprättelse. Det är av just denna anledning jag är emot dödsstraff.

”Så länge det finns människor som inte tänker som du (och det garanterar jag att det finns) så kommer det ovan föreslagna samhället att bli så fullt av (blodiga)konflikter att det helt enkelt inte kan fungera.”

Du har ju intet på något sätt bevisat detta. Det enda som skiljer mitt samhälle från det vi har idag är att, istället för att staten kompenseras om du skadar mig, kompenseras offret; att systemet är både billigare och effektivare; att ersättning och straff bara kan komma ifråga om det finns ett verkligt offer; samt att beviskraven är högre. Det finns inget som hindrar dig från att vägra erkänna dagens domstolar och idka våld mot poliser. Trots detta är det rätt ovanligt. Om du, och dina vänner, är inställde på att idka så mycket våld som möjligt mot andra som möjligt och strunta i deras rättigheter, finns det inget system som bara kan trolla bort er och se till att ni inte tillfogar männsikor skada.

19. . - maj 21, 2008

Jag tror att ert system i slutänden ofelbart i bästa fall skulle leda till det vi har idag och således på intet sätt vara bättre. Jag tycker inte att det vi har idag är speciellt bra och skulle t.o.m. kunna föredra ert om jag för ett ögonblick trodde att det gick att omsätta i praktiken men ingenting ni sagt har ens kommit i närheten av att peka i den riktningen, ni är alldeles för idealiserande och ser knappt alls till alla de svårigheter mänsklig interaktion på alla plan alltid leder till.

För att ert system ska fungera krävs det som jag ser det ett ganska likformigt tänkande av de inblandade och en total avsaknad av lust att berika sig själv med hjälp av genvägar. Detta är knappast en korrekt beskrivning av människans natur och således anser jag det bevisat för mig själv att ert system heller inte kan fungera i praktiken så länge det involverar människor. På detta sätt liknar extrem liberalism som jag ser det väldigt mycket kommunism, dvs. ni tar ingen hänsyn till hur människor fungerar i realiteten och förutsätter mer eller mindre att alla ska kunna komma överens om allt hela tiden och det är lika dumt som att tro att en människa skulle vara intresserad av att göra sitt bästa för det allmännas väl enligt gammal god kommunistisk modell.

Ni mina herrar återkommer hela tiden med påståenden att jag inte har bevisat något eller ens argumenterar för mina ståndpunkter. Låt mig för ordningens skull få påpeka att jag upplever er precis likadant och hur underligt kan det vara då det vi diskuterar knappast kan sägas ha något absolut facit? Om motargumenten man möts av när man diskuterar ett hypotetiskt scenario är att man använder hypotetiska argument eller att det vi har idag fungerar inte heller därför har jag rätt måste jag tyvärr hänvisa till gamle gode Allan igen.

20. Fredrik Gustafsson - maj 22, 2008

”Jag tror att ert system i slutänden ofelbart i bästa fall skulle leda till det vi har idag och således på intet sätt vara bättre.”

Varför?

”ingenting ni sagt har ens kommit i närheten av att peka i den riktningen”

Varför anser du det?

”ni är alldeles för idealiserande och ser knappt alls till alla de svårigheter mänsklig interaktion på alla plan alltid leder till.”

Varför?

”För att ert system ska fungera krävs det som jag ser det ett ganska likformigt tänkande av de inblandade och en total avsaknad av lust att berika sig själv med hjälp av genvägar.”

Varför?

”Detta är knappast en korrekt beskrivning av människans natur”

Varför?

”således anser jag det bevisat för mig själv att ert system heller inte kan fungera i praktiken så länge det involverar människor.”

Varför?

”På detta sätt liknar extrem liberalism som jag ser det väldigt mycket kommunism”

LOL! Varför?

”ni tar ingen hänsyn till hur människor fungerar i realiteten”

I vilket avseende gör vi det?

”förutsätter mer eller mindre att alla ska kunna komma överens om allt hela tiden”

Var gör vi det?

”Ni mina herrar återkommer hela tiden med påståenden att jag inte har bevisat något eller ens argumenterar för mina ståndpunkter.”

Ja, var kan vi ha fått det ifrån?

21. . - maj 22, 2008

Därför?

22. Kaj Grüssner - maj 22, 2008

.

Ibland undrar jag varför du alls tar upp den här diskussionen, eftersom du helt tydligt inte är så värst intresserad av att lyssna till det vi har att säga. Dessutom bortser du helt från allt annat som sagts om liberalismen och utöver det kommer med påståenden som i bästa fall är grovt felaktiga.

Som sagt är det privata skiljemannaförfarandet mycket utbrett idag, så jag begriper inte varför du envisas med det där ”om det skulle omsättas i praktiken”. Det finns redan och har funnits hur länge som helst. Att domstolsväsendet ställdes under statlig övervakning är faktiskt ett rätt nytt fenomen.

En domstols uppgift är att lösa en tvist mellan två eller flera parter. Varför skulle en statlig domstol vara bättre på det än en privat? Det är ju människor som fattar besluten i båda fallen. Det som skiljer det liberala rättsystemet från det statliga är att det förra koncentrerar sig på vem som är offret, vilka rättigheter har kränkts och i vilken omfattning. I det senare ställs offret i skymundan, det är staten som är kärande. I många fall behöver det inte ens finnas något offer.

Skillnaden mellan privata skiljedomstolar och statliga domstolar är mycket stor. Den förra har målsättningen att så fort som möjligt nå en lösning som är rättvis. I och med att skiljedomstolar alltid är specialiserade, har den domare som handlägger ärendet stor sakkunskap om det aktuella ämnesområdet. Den senare har inga som helst incentiv till snabbt och rättvist förfarande, trots att dess regelverk säger det. Handläggarna är dessutom sällan specialister, eftersom de måste handlägga så många olika typer av fall hela tiden. Det leder till långsam process som slutar med en dom avkunnad av lekmän.

Det finns inget som helst krav på likformighet i det mänskliga tänkandet för att det liberala systemet skall fungera. Det är ju just pga bristen på likriktning tvister uppstår. Liberalismen och till den anknutna österrikiska skolan är annars den enda ideologin och den enda nationalekonomiska skolan som utgår från mänskligt agerande, det vill säga den mänskliga naturen. Sålunda är ditt påstående fullständigt ogrundat. Samma gäller ditt smått vansinniga påstående om att liberalism liknar kommunism. De två är varandras diametrala motsatser på alla tänkbara sätt. Du får gärna förklara närmare var du har fått det ifrån, för jag begriper det inte.

Hela poängen med att vara emot den centrala planering som socialismen står för är just det, att människor är så olika. Och eftersom de är så olika, är det klart bäst att låta dem bestämma över sina liv själva i stället för att försöka diktera villkoren för dem från diverse elfenbenstorn. För övrigt kan jag berätta att inget system i världen, varken det liberala eller statliga kan fungera, om alla människor struntar i andras rättigheter, stat eller inte, likriktning eller inte.

Jag är inte överraskad över att du hävdar att varken jag eller Fredrik har argumenterat för våra ståndpunkter, men en snabb genomläsning av denna sida visar strax på motsatsen. Här finns hundratals sidor med argument, det är bara att ta del av dem. Skulle du läsa noggrannare skulle du veta detta, och du skulle också veta att min främsta invändning mot ditt hypotetiska scenario var att det de facto är verklighet på flera ställen i världen idag, i länder som har anammat det statliga rättssystem du förespråkar.

23. . - maj 23, 2008

”Ibland undrar jag varför du alls tar upp den här diskussionen, eftersom du helt tydligt inte är så värst intresserad av att lyssna till det vi har att säga.”

Jag är inte intresserad av att okritiskt svälja det ni säger, jag lyssnar definitivt på det ni har att säga men omfattar det inte. Ovanstående mening anser jag förresten stämmer bra in på dig för att nu vända på steken.

”Varför skulle en statlig domstol vara bättre på det än en privat?”

Penninginducerad jävsproblematik är svaret på den frågan, att dagens system inte är perfekt är inget argument för att ert skulle fungera och det faktum att det i specialfall fungerar med skiljemannaförfarande idag är likaväl inget argument för att detta skulle kunna användas i alla fall. Påståenden som att du kommer att bli utstött och inte få några kunder om du dömer fel är också fel eftersom de är de med pengar du vill ha som kunder inte de som är utan, rättvisa är nog bra men inte speciellt lätt att omsätta i kontanter på ett moraliskt sätt. Har jag fler än en domstol att välja på väljer jag väl den jag tror gynnar mig mest, eller hur? Ska en stor firma ingå ett avtal med en liten firma (som den stora firman kan leva utan men den lilla ”måste” ha) och villkoret från den stora är att vi använder min domstol eller så blir det inget avtal är ett typiskt scenario då ert system kommer att fallera. Den lilla firman kan välja att ingå avtalet eller gå i konkurs (kom inte och påstå att detta scenario är hypotetiskt) och då kan man ju hänvisa till Fredriks återkommande Cosa Nostra funderingar, eller hur? Ser man staten som ett monster kan man visserligen hävda att så är fallet redan idag men då kan man också hävda att staten är det långsiktigt logiska resultatet av anarkokapitalism.

”Liberalismen och till den anknutna österrikiska skolan är annars den enda ideologin och den enda nationalekonomiska skolan som utgår från mänskligt agerande, det vill säga den mänskliga naturen.”

För unga, driftiga, friska ekonomer med mycket liberala vänner kanske detta är sant. Vad jag menade är att ni bortser från den mörkare sidan hos människan. Exempel: Fredrik sa tidigare att man kunde dela ut all ”oägd” egendom i samhället på något godtyckligt sätt för att det alltid är bättre att all egendom är privat. Bortsett från att jag som delfinansiär motsätter mig detta (och tydligen räknas inte det faktum att jag är med och betalar för något som delägande, jag måste också av någon outgrundlig anledning också kunna sälja det i den liberala världen) . Denna patentlösning har provats för mindre än något decennium sedan i dagens Ryssland och vi vet alla hur det gick. Hade era liberala önskedrömmar fungerat hade Ryssland idag varit ert ”paradis”, istället gick det som jag hävdar ALLTID är fallet när det är den starkes rätt som gäller dvs. att det är de starka som tar över. Vad vi ser idag i Ryssland är skolexemplet på vad som händer om man försöker implementera ett ”perfekt” system i en imperfekt värld. Det finns många i Ryssland idag som inte tycker om oligarkerna men inte har det tvingat dem i konkurs eller stött ut dem för det, kanske i folks sinnen men definitivt inte från makten och det är den jag diskuterar här. Ryssland är typexemplet på hur det går om de som kan också missbrukar sin ställning och det är naivt att tro att detta skulle kunna elimineras genom era idéer.

”Sålunda är ditt påstående fullständigt ogrundat.”

Inte heller!

” Samma gäller ditt smått vansinniga påstående om att liberalism liknar kommunism. De två är varandras diametrala motsatser på alla tänkbara sätt. Du får gärna förklara närmare var du har fått det ifrån, för jag begriper det inte.”

Kommunismen bortsåg från människans fundamentala vilja att berika sig själv i första hand och tog för givet att hon skulle vara villig att i alla lägen göra sitt bästa för det allmännas väl.
Liberalismen (enligt er) förutsätter att alla människor mer eller mindre frivilligt avstår från att bruka våld/hot och utpressning för att berika sig själv och att folk från östra Saltvik ska gilla folk från västra Saltvik per automatik.

Båda bortser alltså från två fundamentala grunddrag i den mänskliga naturen och skillnaden ligger i att en kommunistisk stat förmodligen kan fungera om 10 människor inte tycker lika medan ett extremliberalt (anarkokapitalistiskt) inte kan göra det (läs Ryssland).

Kom nu inte dragande med ditt vanliga dravel om ”den stora stygga staten” förstår du inte att det är den som uppstår när den starke sagt sitt? Ditt anarkoliberala samhälle skulle inte eliminera detta utan snarare fungera motsvarande en lustgasinjektion i en dragstermotor.

Alltså liknar de varandra eftersom ingen kan fungera trots att de nästan är varandras diametrala motsatser. Quod Erat Demonstrandum

”Jag är inte överraskad över att du hävdar att varken jag eller Fredrik har argumenterat för våra ståndpunkter, men en snabb genomläsning av denna sida visar strax på motsatsen.”

Vad ni producerat är för att använda dina egna ord

”Jag tycker inte att du varken resonerar eller argumenterar överhuvudtaget. Det enda du gör är att lägga fram ett hypotetiskt scenario för att sedan hitta på omständigheter vartefter du får svar.”

I kombination med att ni bortser från alldagliga företeelser som t.ex. människans vilja och förmåga att ta till vilka medel som helst för att berika sig själv på snabbast möjliga sätt.

”För övrigt kan jag berätta att inget system i världen, varken det liberala eller statliga kan fungera, om alla människor struntar i andras rättigheter, stat eller inte, likriktning eller inte.”

Nu håller jag för en gångs skull med dig men hävdar att det ALLTID kommer att finnas människor som struntar i andras rättigheter. Hur ska du lösa problemet med dessa om vi säger för argumentationens skull att de fullständigt skiter i liberala grundrättigheter? En demokratiskt styrd stat kan fungera med oliktänkande medborgare, ett anarkokapitalistiskt kan det inte.

”Skulle du läsa noggrannare skulle du veta detta, och du skulle också veta att min främsta invändning mot ditt hypotetiska scenario var att det de facto är verklighet på flera ställen i världen idag, i länder som har anammat det statliga rättssystem du förespråkar.”

Precis, jag hävdar att en regel med hot om bestraffning beivrar regelbrott (men erkänner samtidigt att det kan missbrukas) och du hävdar att eliminerar man bestraffningshotet eliminerar man samtidigt regelbrottet (vilket jag finner absurt i de flesta fall även om det undantagsvis kanske kan fungera)

Summan av kardemumman blir att det jag förespråkar fungerar någorlunda på många ställen och det du förespråkar fungerar åtminstone så här långt ingenstans (har inte ens ansetts värt att prövas som samhällsbärande teori i någon skala till skillnad mot kommunismen och det tycker jag säger en hel del).

24. Kaj Grüssner - maj 23, 2008

.

Ingen har bett dig att svälja något okritiskt, men de argument och påståenden du för fram verkar ha väldigt lite med mina texter att göra. För övrigt så borde väl diskussionen om den ekonomiska krisen i USA vara ett bevis för att jag gör mitt bästa för att förstå vad det är du försöker få fram.

Penninginducerad jävsproblematik är inge svar alls. Om så vore fallet, skulle exempelvis revisionsbyråer inte fungera, för att inte de många gånger nämnda privata skiljedomstolarna. Varken en revisionsbyrå, domstol eller annan skulle ha råd med att automatiskt gå enligt vem som betalar. För det första skulle den förlora det livsnödvändiga förtroendet, utan vilket den inte kan fungera. För det andra skulle dess domar inte längre accepteras, vilket leder till att den som har ”köpt” domstolen inte får någon nytta av det. Tvärtom skulle domstolen måsta vidta alla möjliga åtgärder för att säkerställa att den handlat rätt och se till att folk märker det. Så du har hel när du påstår motsatsen. Se hur det gick för Arthur Andersen, världens största revisionsbyrå. Blotta misstanken på att den varit med och dolt Enrons affärer ledde till att den kollapsade och försvann. Att USA:s högsta domstol sedan kom fram till att Andersen var helt oskyldigt och utsatts för justitiemord i form av felaktig rättegång och falska bevis spelade ingen roll. Så det allmänna förtroendet är A och O. En statlig domstol saknar givetvis alla sådana incentiv. Dess ”förtroende” är stadgat i lag.

Jag tycker att du uppvisar en anmärkningsvärd bristfällig uppfattning om hur marknaden fungerar. Vilket bolag eller affärsman har någonsin blivit framgångsrik genom att systematiskt bryta avtal och exploatera alla samarbetspartners? På marknaden blir man rik genom att berika andra, det är inom politiken man blir rik genom att ljuga, stjäla och bruka våld.

Det att privata skiljedomstolar funkar inom vissa områden är givetvis inget bevis på att det kan funka överallt, men nog är det väl snarare än indikation på att det kan funka än att det inte kan, eller hur?

Människans mörka sida är en av de främsta orsakerna till att liberalister vill ha bort staten, eftersom ingen organisation i historien har förorsakat och förorsakar så mycket våld och lidande som staten. Den har givit och ger fortfarande onda människor möjlighet att förverkliga sina ambitioner, med lidande och död som följd. De senaste dryga 200 åren illustrerar denna poäng tämligen bra. I liberalistisk värld är makten mycket mer utspridd, vilket leder till att risken för stora konflikter minskas.

Ryssland har aldrig kommit i närheten av några ”liberala önskedrömmar”. Den ryska staten har alltid varit mycket stark, frågan har bara varit vem som kontrollerat den vid ett givet tillfälle. Att påstå att Ryssland är någon sorts bevis för att liberalismen inte fungerar är ungefär lika vansinnigt som att påstå, att Sovjet är ett bevis för att kommunismen de facto fungerar. För övrigt har ingen liberalist någonsin hävdat att liberalismen är ett perfekt system, det är socialisterna som brukar tala om perfektion.

Återigen, för säkert hundratusende gången, liberalism förutsätter på intet vis likriktning eller likatänkande. Det enda som krävs är en helt basal respekt för rätten till liv, frihet och egendom, vilket är något som redan finns idag.

Staten är inte på något sätt en naturlig följd och behöver sannerligen inte anta den form den har idag. I en statslös värld kommer stater att uppstå och dessa kommer att grunda sig på olika värderingar och principer. De samhällen som är bäst anpassade kommer att klara sig bäst.

Tvister uppstår då vissa människor struntar i andra människors rättigheter, eller har olika uppfattningar om dessa rättigheter. Tvister löses genom avtal parterna emellan eller med hjälp av domstol. Hur många gånger har jag måsta upprepa det här? Ett AK-samhälle har inget behov a likriktning (också det för hundratusende gången). Den som kränkt någon annans rättighet måste betala ersättning. Om man vill kalla det för straff så får man göra det. Det är bara semantik.

Varför liberalismen inte testats är väl inte så konstigt. Det förutsätter ju att politikerna och byråkraterna lämnar ifrån sig sin makt och sina rikedomar. Vem skulle du annars föredra som amerikansk president? Ron Paul eller John McCain?

25. . - maj 23, 2008

” Återigen, för säkert hundratusende gången, liberalism förutsätter på intet vis likriktning eller likatänkande. Det enda som krävs är en helt basal respekt för rätten till liv, frihet och egendom, vilket är något som redan finns idag.

Det finns idag ingen basal rätt till liv, frihet och egendom och i den mån den finns är den garanterad av starka krafter med möjlighet att driva igenom denna ”rätt” med våld eller hot om våld. På en ”fri marknad” är denna rätt totalt värdelös om den ställs mot sin motsatts dvs. den starkes rätt. Förstår du överhuvudtaget att jag har svårt med dina hypoteser när du i samma stycke kan skriva att det

1. ”…förutsätter på intet vis likriktning eller likatänkande”

och sedan fortsätter med

2. ”Det enda som krävs är en helt basal respekt för rätten till liv, frihet och egendom”

Vilka ju naturligtvis är två totala motsägelser. När du sedan avslutar med

3 ”…vilket är något som redan finns idag.”

som ju är, om inte ren och skär lögn så åtminstone ett uttryck för en totalt snedvriden verklighetsuppfattning eftersom det helt enkelt inte är sant blir man ju bara trött.

Din strategi att upprepa saker hundratusen gånger kommer aldrig att fungera om målet är att göra felaktigheter till sanning.

26. . - maj 23, 2008

”Varför liberalismen inte testats är väl inte så konstigt. Det förutsätter ju att politikerna och byråkraterna lämnar ifrån sig sin makt och sina rikedomar. ”

Precis vad jag försökt få fram hela tiden,

”Vem skulle du annars föredra som amerikansk president? Ron Paul eller John McCain?”

Är egentligen inte insatt nog att svara på det men förmodligen skulle jag rösta på McCain om jag nu hade rösträtt i USA.

27. Kaj Grüssner - maj 23, 2008

.

Orsaken till att jag måste upprepa mig är ju att du hela tiden kommer med samma påståenden. Ta t.ex. det där med lika tänkande som förutsättning för liberalism. Det har hängt med i varje inlägg trots att det inte stämmer. Jag vill inte behöva upprepa mig, men då du kommer med samma felaktiga påståenden gång på gång är jag så illa tvungen.

Påståendet att rätten till liv, frihet och egendom skulle vara värdelös på en fri marknad förstår jag inte heller. Varför skulle den vara det? Domstolar och väktarfirmor finns det ju även i en liberal värld. Om något så är det väl statsstruktruen som ger utrymme för den starkes makt. Se på USA med sitt military-industrial complex. Staten ger de ”starka” ett verktyg som de annars inte skulle ha, vilket gör de ”svaga” ännu mer utsatta.

Att en allmänn basal respekt för vissa rättigheter vore det samma som likriktning är det dummaste jag har hört på länge. Det finns en myriad olika åsikter bland t.ex. ålänningarna, men inte har det lett till ett omfattande inbördeskrig för det. Bara för att man tycker att mord, stöld och våld är fel betyder det inte att man tycker exakt samma sak om allt annat. Nog är det väl märkligt att man skall måsta förklara något så uppenbart.

Men du hävdar allstå på allvar att det enda som håller vanliga ålänningar från att mörda och våldta varandra är att de är rädda för att hamna i fängelset. Snacka om att ha felvriden syn på människan. Var får du allt ifrån egentligen?

28. . - maj 23, 2008

”Orsaken till att jag måste upprepa mig är ju att du hela tiden kommer med samma påståenden”

Till skillnad från dig?

29. Kaj Grüssner - maj 24, 2008

.

Dina två senaste inlägg visar rätt tydligt att brunnen har sinat. Inte ens försök till argumentering. Jag antar diskussionen därmed är avslutad för denna gång, tills du efter en efter att en viss tid har gått börjar från början med samma påståenden som, för jag vet inte hur mångte gången, blivit nerargumenterade på denna tråd.

30. . - maj 24, 2008

Inte en enda gång anser jag mig ha blivit ”nerargumenterad på denna tråd” om det nu betyder vad jag tror. Jag tycker mig ha fått en klarare bild över hur olika liberalversioner ser på verkligheten och så långt har det varit värt besväret även om det inte ändrat mina ståndpunkter i sak överhuvudtaget.

Jag har funderat lite mer på en av de sista sakerna du skrev nämligen

“Varför liberalismen inte testats är väl inte så konstigt. Det förutsätter ju att politikerna och byråkraterna lämnar ifrån sig sin makt och sina rikedomar. ”

och det är ju som jag ser det ett helt klockrent påstående som torde vara både förklaringen till varför liberalismen (i t.ex. din version) aldrig testats och så nära man kan komma ett ”bevis” för att så heller aldrig kommer att ske.

Jag har inget som helst problem med att lämna dig och Fredrik ifred så att ni kan fortsätta hålla med varandra om liberalismens förträffligheter ifall det är så ni vill ha det, jag hoppas bara att det inte kommer att bli så ensamt som den senaste tidens inläggsfrekvens (minus mina) tyder på.

Nu ska jag varva hårt jobb och ännu intensivare nöjesaktiviteter det kommande halvåret så lycka till med det ni tar er för och framför allt trevlig sommar!

🙂

31. Fredrik Gustafsson - maj 24, 2008

”jag hoppas bara att det inte kommer att bli så ensamt som den senaste tidens inläggsfrekvens (minus mina) tyder på.”

Beror helt enkelt på att jag helt slutat skriva dagliga inlägg om Åländsk politik, insändare, och lagt ner allt mitt debatterande på olika forum. Jag skall jobba på en av de lokala tidningarna i sommar, och måste därför hålla en väldigt låg profil fram tills dess (objektivitet i journalistiken ni vet). Och om jag håller en låg profil och inte författar provocerande inlägg om Åland, då blir det stiltje på bloggen.

Och för att kommentera frågan. Så länge majoriteten av befolkningen tycker det är okej att initiera våld mot sina medmänniskor finns det ingen chans att det samhälle som jag och Kaj eftersträvar skall lyckas eller uppstå. Det har du rätt i. Det du dock bortser ifrån är att vad som ses och inte ses som accepterat ändras över tid. Det fanns en tid där majoriteten tyckte att det var okej att hålla slavar och att vissa människor var mindre värda på grund av deras hudfärg.

Om du skulle ha levat under denna period, när Kaj och jag skulle ha kämpat för att slaveriet skulle avskaffas, skulle du ha hävdat att det var lönslöst: för att slaveriet skulle kunna avskaffas måste människor ändra sin grundläggandde människosyn, och detta är helt orealistiskt. Så länge det ses som accpeterat av många, eller vissa, att hålla slavar kommer folk med makt och pengar att göra detta. Men saker och ting förändrades faktiskt, och de gjorde det mycket tack vare samma klassiskt liberala ideer som jag förespråkar.

Så om du, ., vill sitta och gräva ner dig i självömkan och säga att vår ide om att alla människor har rätt att leva ett liv i frihet utan att utsättas för våld och tvång kräver att människan ändras på ett sätt som aldrig kommer att ske får du göra det. Det är dock ett väldigt historielöst sätt att se på saken. Under alla tider har människan trott att vi har nått historiens slut: att inga stora förändringar längre kommer att ske gällande människans världsyn och moral. Och varje gång har de haft fel.

Faktum är: att leva efter denna naturlag, som säger att du inte får skada andra eller deras egendom, är det mest praktiska sättet att leva på. Och jag har en stor förhoppning om att människan har en tendens att välja det praktiska, även om det tar en väldigt lång tid. Jag är rätt säker på att vi kommer att, för första gången någonsin, få se exempel på ett helt frivillig samhälle växa fram, om inte under vår livstid, så i alla fall kort därefter. Var detta kommer att ske vet jag inte. New Hampshire, Östeuropa, Hong Kong, who knows. Men det kommer att ske.

32. Fredrik Gustafsson - maj 24, 2008

Och om det har varit stiljte på bloggen på sistone har det vart desto mer fart på våra poker, whisky och politikkvällar. Du kanske borde hänga med någon gång 😉

33. . - maj 24, 2008

”Beror helt enkelt på att jag helt slutat skriva dagliga inlägg om Åländsk politik, insändare, och lagt ner allt mitt debatterande på olika forum. Jag skall jobba på en av de lokala tidningarna i sommar, och måste därför hålla en väldigt låg profil fram tills dess (objektivitet i journalistiken ni vet). Och om jag håller en låg profil och inte författar provocerande inlägg om Åland, då blir det stiltje på bloggen.”

OK, jag misstänkte att det fanns en orsak. Lycka till med nya jobbet!

Resonemanget med slaveriet förstod jag inte alls. Är det inte mer korrekt att hävda att slaveriet med all sannolikhet hade fortsatt mycket längre om inte unionen varit starkare än konfederationen? Att använda ett exempel där det uppenbarligen krävdes en ”stat” för att försöka ”bevisa” att det inte krävs en stat för att uppnå liknande resultat måste du utveckla (för det är väl det vi diskuterar?). Markägarna i sydstaterna fick göra mer eller mindre vad de ville på sin mark (liberalt enligt er) och det föll sig inte naturligt givet de premisserna att bete sig som folk (resultatet enligt mig) med mindre än att en stat med våld satte stopp för oskicket och sedan med hot om våld förbjöd det.

”Faktum är: att leva efter denna naturlag, som säger att du inte får skada andra eller deras egendom, är det mest praktiska sättet att leva på. Och jag har en stor förhoppning om att människan har en tendens att välja det praktiska, även om det tar en väldigt lång tid.”

Jag skulle också föredra ovanstående scenario, det är inte där våra åsikter går isär men praktiskt sätt är det otvivelaktigt så att historien klart och tydligt pekar på att det för ett mycket litet fåtal lönar sig något alldeles oerhört att helt enkelt skita i det och köra sitt eget race helt oberoende av vad den fredliga liberala delen av mänskligheten tycker om saken.

Tycker du att jag är självömkande får det stå för dig men kallar du resonemanget historielöst måste jag få säga att nu blev t.o.m. jag förvånad över argumentationen.

”Jag är rätt säker på att vi kommer att, för första gången någonsin, få se exempel på ett helt frivillig samhälle växa fram, om inte under vår livstid, så i alla fall kort därefter. Var detta kommer att ske vet jag inte. New Hampshire, Östeuropa, Hong Kong, who knows. Men det kommer att ske.”

Jag hoppas du har rätt men för att det ska kunna överleva måste grannarna också avhålla sig från att med våld ta över det och ju framgångsrikare detta framtida område blir desto större risk för invasion. Hade du kallat mig pessimist ovan hade jag skrivit under på det men historielöst är ovanstående scenario knappeligen.

Whisky, poker och politik är alla företeelser jag anser vara det som sist och slutligen gör oss till gentlemän (även om juryn är ute på den) och således skiljer oss från djuren. Det är inte alls omöjligt att jag skulle tacka ja till en sådan inbjudan ifall den återkom när det blivit mörkare och kallare igen. Jag skulle kanske vilja lägga till ovanstående trio en riktigt fin cigarr (gärna av kubanskt ursprung) och möjligen misstänker jag att vi där äntligen kan vara överens om en sak. 🙂

34. Fredrik Gustafsson - maj 24, 2008

”Är det inte mer korrekt att hävda att slaveriet med all sannolikhet hade fortsatt mycket längre om inte unionen varit starkare än konfederationen?”

Talar i första hand om när England förbjöd slaveriet. Just denna rörelse drevs till stor del av att folk inte längre accepterade handeln med människor.

”Markägarna i sydstaterna fick göra mer eller mindre vad de ville på sin mark (liberalt enligt er) och det föll sig inte naturligt givet de premisserna att bete sig som folk (resultatet enligt mig) med mindre än att en stat med våld satte stopp för oskicket och sedan med hot om våld förbjöd det.”

Nej, man får inte göra vad man vill på sin mark. Jag får inte kidnappa dig, föra in dig på min mark och utsätta dig för vad jag vill. Även om du kommer in på min mark frivilligt måste jag låta dig om du ber om det. Jag får aldrig hålla dig kvar mot din vilja även om du frivilligt get dig in på min mark och till och med lovat att du skall stanna. Så slaveriet var enligt liberalismen fel av minst tre orsaker.

1. Slavarna rövades bort mot sin vilja
2. De hade inte frivilligt ingått ett kontrakt där de åtog sig att arbeta på fälten
3. Även om de hade ingått ett frivilligt avtal skulle det ändå ha varit ogiltigt eftersom du enligt naturrättsfilosofi inte kan sälja dig själv som slav.

Jag tror detta är en av de viktigaste fördomarna du har mot liberalismen. Jag får göra vad som helst på min mark, så länge jag inte skadar andra eller tvingar något till något. Man får bara bruka våld mot andra i rent självförsvar. Det är förstås inte så att alla som förvilla sig in på min mark får finna sig i att jag får göra vad jag vill med dem. Jag har givetvis rätt att be att de avlägsnar sig och får även använda rimligt våld för att verkställa detta om de vägrar. Men jag får ju inte skjuta dem eller använda dem till mina personliga slavar eller nåt sånt.

”Jag skulle också föredra ovanstående scenario, det är inte där våra åsikter går isär men praktiskt sätt är det otvivelaktigt så att historien klart och tydligt pekar på att det för ett mycket litet fåtal lönar sig något alldeles oerhört att helt enkelt skita i det och köra sitt eget race helt oberoende av vad den fredliga liberala delen av mänskligheten tycker om saken.”

Som sagt, saker kan ändras. Och jag försöker inte förändra hela världen, utan nöjer mig med om det uppstår ett sådant ställe.

”Jag hoppas du har rätt men för att det ska kunna överleva måste grannarna också avhålla sig från att med våld ta över det och ju framgångsrikare detta framtida område blir desto större risk för invasion.”

Om nu NH lyckas bryta sig ur unionen ser jag inte riktigt det som troligt att de blir invaderade av någon främmande makt. Risken för en fredlig invasion är mycket större. Man ser det redan idag: socialisterna i Massachusetts håller på att förstöra sin egen delstat med socialism, varpå de flyttar till NH och förespråkar precis samma politik som de använde för att förstöra sin gamla delstat. Detta är det allra största hotet.

”Det är inte alls omöjligt att jag skulle tacka ja till en sådan inbjudan ifall den återkom när det blivit mörkare och kallare igen. Jag skulle kanske vilja lägga till ovanstående trio en riktigt fin cigarr (gärna av kubanskt ursprung) och möjligen misstänker jag att vi där äntligen kan vara överens om en sak. :-)”

Du har en stående inbludan. Bara att hålla utkik på bloggen. Vi kommer säkert att spela under hösten. Och cigarrer är ju goda 🙂

35. Fredrik Gustafsson - maj 24, 2008

Alla borde dock förr eller senare fatta detta med liberalism i och med att budskapet är så enkelt: lev på det sätt som gör dig lycklig samtidigt som du respekterar andra och deras egendom. That’s it. Det är den enda regeln, nyckeln, metoden, budordet eller vad du vill kalla den som behövs för att leva lyckligt på denna jord.

36. Kaj Grüssner - maj 27, 2008

.

Slaveriet i USA hade i sig ingenting med nordstaternas angreppskrig att göra. Lincoln, som för övrigt var en Vit-Makt människa, sade uttryckligen att han inte brydde sig om huruvida slaveriet fortsatte eller inte, det viktigaste var att hålla ihop unionen. Slaveri var både tillåtet och utövades även i nordstaterna. Hans berömda Emancipation Speech var riktat till England och Frankrike, som stod redo att ingripa på Söderns sida. Engelsmännen och fransmännen hade stort intresse av fortsatt billig import av bomull, tobak och övriga jordbruksprodukter. Genom att göra slaveriet till den officiella krigsorsaken blev det politiskt omöjligt för England och Frankrike att gå med. Taktiskt sett mycket klokt, men det hade ingenting med humanism att göra. Tvärtom utnyttjade han slavarna så mycket han bara kunde.

Det hade försvunnit i vilket fall som helst i takt med både samhällelig och teknisk utveckling, utan ett krig som orsakade 600 000 människors död, omätbara materiella förluster och kontinuerlig plundring av södern under flera år efter krigsslutet. Det var staten som tillät slaveriet, inte liberala idéer om att markägare får göra vad de vill på sina tomter, vilket de givetvis inte får göra.

Du har rätt i att historien har visat lönsamheten för ett litet fåtal att skita i liberalismens grundprinciper och köra sitt eget race på övriga mänsklighetens bekostnad. Staten har blivit ett ypperligt verktyg för detta fåtal. Det är inte en slump historiens värsta misantroper och mördare nästan uteslutande utgörs av politiker och byråkrater.

37. Xip - maj 29, 2008

”Alla borde dock förr eller senare fatta detta med liberalism i och med att budskapet är så enkelt: lev på det sätt som gör dig lycklig samtidigt som du respekterar andra och deras egendom. That’s it. ”

Bygger hela ”konceptet” inom liberlismen på att ovanstående ska fungera, dvs respekt mot medmänniskor och deras egendom? Tanken är ju väldigt god på pappret och jag skulle inte ha något emot ett betydligt liberalare samhälle. Men se er omkring, tror ni på allvar att en frivillig respekt mot andras egendomar skulle fungera? Börja inte dra upp dravlet om att det är statsskicket som förstört människor och leder in dem i brottets bana.

38. Fredrik Gustafsson - maj 29, 2008

Så du menar att du inte klarar av att skilja på ditt och mitt och avstå från att bruka våld mot andra? Eller är det som vanligt ”de andra” det är fel på? Det vill säga, att du klarar av frihet, men problemet är att ”de andra” inte gör det.

39. Xip - maj 29, 2008

Jag (okej jag har snattat godis 2 ggr i min ungdom) och många andra klarar av att skilja på ditt och mitt. Jag har aldrig brukat något egentligt våld mot någon annan i vuxen ålder. Men tyvärr alltså, sist och slutligen är människan en rätt vidrig varelse som inte skyr några medel för att nå framgång och rikedom.

40. Xip - maj 29, 2008

Läste att du, Fredrik skulle sommarjobba på en av de lokala tidningarna (antar att det är den blå). Blir det som allmän reporter, dvs allt från att testa hur stora glassbollarna är i stadens kiosker, till att rycka ut till olycksplatser? Skulle vara ju vara intressant om du fick göra lite mera ”grävande” samhällsreportage, ställa politiker mot väggen och sådant.

41. Fredrik Gustafsson - maj 29, 2008

”Men tyvärr alltså, sist och slutligen är människan en rätt vidrig varelse som inte skyr några medel för att nå framgång och rikedom.”

Jag vet, i dagens samhälle kallas de politiker. Jag håller med om att det finns vissa sådana människor. Men då är det väl bättre att inte ha ett samhälle där dessa kvaliteter belönas och där de ges makt att stjäla och förstöra för människor, utan att hållas ansvariga. De flesta människor är dock inte av denna typ: då skulle samhället aldrig fungera, oavsett samhällsskick.

”Skulle vara ju vara intressant om du fick göra lite mera “grävande” samhällsreportage, ställa politiker mot väggen och sådant.”

Ja det är som allmänreporter, och i och med att det är semestertiden lär man nog få göra det mesta. Så det blir säkert mycket glassbollstestande o.dyl, men det är inget jag har något emot. Jag gillar glass. Får se om det blir något som har att göra med ekonomi och samhälle för min del, men visst skulle det vara kul. Du får väl helt enkelt höra av dig till tidningen i sommar och kräva att de sätter mig att jaga politiker istället för att äta glass 🙂

42. Fredrik Gustafsson - maj 29, 2008

En text som tar upp denna ”naiva” människosyn: http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8496

43. JD - juni 1, 2008

Kaj, att du i presentationen har yrkestiteln ”skatterådgivare”, är det ett ironiskt skämt, eller arbetar du faktiskt som det??

Vet i så fall din arbetsgivare, som väl gissningsvis måste vara den finska staten, om var du står politiskt, och vad du anser om begreppet ”skatt”

44. Kaj Grüssner - juni 2, 2008

JD

Jag jobbar de facto som skatterådgivare, men det är inte staten som är min arbetsgivare. Ej heller står jag någonstans politiskt, eftersom jag inte berörs av den traditionella vänster-högerskalan.

45. Fredrik Gustafsson - juni 2, 2008

Även om JD träffar så fel man bara kan träffa i detta fall är dessa typer av argument helt meningslösa även i de fall de träffar rätt. De kan på sin höjd visa att jag och Kaj i någon mening är dåliga personer eller inte tillräckligt engagerade för liberalismen. De kan däremot aldrig säga något om liberalismen i sig. Och det är som bekant liberalismen vi diskuterar här, inte hur Kaj och jag är som personer. Om det är skvaller du vill ha kan jag rekommendera Se&Hör. Inte denna blogg.

46. Nyfiken - juli 18, 2008

Fråga #1
”Om vi privatiserar sjukvården, kommer det inte att bli väldigt dyrt att gå till doktorn då?
Nej, det kommer det inte. För att detta skulle vara sant borde staten kunna producera en sjukvård till en lägre kostnad genom att ta in betalning via skatter (varav hälften slösas bort i byråkratin) och utan att utsättas för egentlig konkurrens. Alla förstår att privata företag skulle kunna producera en mycket billigare sjukvård, och tack vare konkurrensen skulle även detta komma konsumenten till del genom låga priser (plus att man slipper betala den skatt som tidigare bekostat det statliga sjukvårdsmonopolet och dess jättebyråkrati). Socialism fungerar inte i någon annan industri. Varför skulle det då göra det inom sjukvården?”

Mycket av era synpunkter på samhälle och stat delar jag och tycker är mycket vettiga. Däremot har jag alltid haft svårt att släppa min traditionella nordiska syn på den sociala tryggheten. Jag är jättetacksam om ni kan hjälpa mig med att förstå hur detta skulle fungera i en klassisk liberal stat.

På vilket sätt skulle det som ni beskriver ovan, att skilja sig från hur det fungerar i USA idag? Där är sjukvården, mig veterligen, privatiserad. Trots detta har otroligt många människor inte råd att gå till doktorn.

Som vi har det idag, behöver ju aldrig någon människa oroa sig för att inte kunna ha tillgång till vård om något oförutsett händer. Skulle denna trygghet också finnas i en klassisk liberal stat? Kan konkurrensen pressa priserna så att även de mest utsatta i samhället kan ha råd och möjlighet till ett friskt liv?

Som sagt gillar jag det mesta med din politik Fredrik, men den här aspekten har varit som en nagel i ögat på mig en längre tid. En orsak till att jag inte riktigt kan förstå hur det skulle fungera ligger i att jag inte är tillräckligt påläst. Nu tar jag hursomhelst tillfället i akt och ber dig att förklara för hur detta skulle fungera lite mer utförligt. Har du tid och ork att göra det vore jag ytterst tacksam.

Fråga #2
När alla droger är legala, hur skulle handeln ske? Skulle marknaden vara fri för vem som helst att öppna en affär och tillhandahålla allt från opiater till alkohol, eller skulle staten ha monopol på försäljningen av alla rusmedel? Här finns ju en chans till att beskatta rusmedlen för att ge NV-staten lite mera klirr i kassan, eller vore det också stöld?

Vi vet ju alla att en ytterst liten procent av alla som tar droger blir, som det heter, problematiska konsumenter. Men även om andelen som får problem är liten, är människorna det gäller i behov av hjälp med t.ex. substitutionsbehandling, sprutbyten, Ibogain eller liknande. Hur skulle detta tas om hand i en liberal stat? Lämnas de åt sitt öde; deras val att knarka – deras problem, om jag uttrycker mig hårt?

Trevlig sommar!
/ Nyfiken

47. Fredrik Gustafsson - juli 18, 2008

Hej. Skall svara på fort jag hinner. Jobbar dock kväll och helg denna vecka, så det kan ta någon dag…

48. Kaj Grüssner - juli 19, 2008

Hej Nyfiken

Jag skall göra mitt bästa för att svara på dina frågor, vilket Fredrik säkert också kommer att göra.

Fråga #1, Sjukvården

Vad gäller sjukvården så vill jag börja med att bemöta några vanliga uppfattningar som helt enkelt inte stämmer. För det första är sjukvården inte privatiserad i USA. Faktum är att amerikanarna sätter större andel av sin BNP på sjukvården än vad finländarna gör. Program som Medicaid och Medicare omsätter flera hundra miljarder dollar varje år. Dessutom finns det allmänna sjukhus där precis som här. Det sjukvårdssystem som finns i USA har ingenting med den klassisk liberala visionen att göra.

Uttrycket military-industrial complex gjordes populärt av president Eisenhower i sitt avgångstal. Idag talar man om fler sådana komplex, t.ex. finacial-industrial complex, men även medical-industrial complex. Det är fråga om ett system i vilket staten styr skattepengar till vissa utvalda mottagare, i regel stora privata företag, som utför en viss tjänst, i det här fallet sjukvård. Det ger illusionen av att tjänsten är privatiserad när den de facto är statsfinasierad. Ett av de många problem som dylika system för med sig är orimligt höga priser. Det beror på att de utvalda företagen i hög utsträckning är skyddade från konkurrens, men också för att de vet att staten kommer att betala nästa vilka pris som helst. Det leder givetvis till att de som omfattas av programmen har det bra, men de som inte gör det måste betala skyhöga priser. Sjukvården är en av de största utgiftsposterna i den amerikanska budgeten och således en av de största orsakerna till att den amerikanska staten hela tiden trycker mer pengar.

Det andra var det där med att ingen i vårt samhälle behöver oroa sig för att få vård om något oförutsett inträffar. Inte heller detta stämmer. Tvärtom har vårdköerna varit ett ständigt stigande problem hos oss. Det finns väl inte en enda finländare som inte har en familjebekant som tvingats söka och betala för privat vård för att det offentliga inte hade tid. Även hos oss dör patienter i behandlingsbara sjukdomar och för att de nekas vård, för att inte tala om de ständig avlösande skandalerna om vanvård av patienter, plus Tehy-kriser och allt annat otrevligt. Är man helt utlämnad till offentlig sjukvård kan man sannerligen inte känna sig trygg.

Jag har skrivit en post om offentlig sjukvård vs. privat ”Den heliga kon” http://fredrik.ax/archives/729

En av orsakerna till att så många är skeptiska till helt och verkligt privatiserad sjukvård är för att tror att det skulle vara lika dyrt som det är idag. Det skulle det inte, eftersom kostanden skulle slås ut på hela befolkningen, skattelättnande skulle ge folk mer pengar över osv. Jag tro det var PJ O’Rourke som sade något i still med ”If you think health care is expensive now, just wait until its free”. Vi betalar dyra pengar för vår sjukförsäkring idag. Problemet är att vi inte vet om det.

Fråga #2, Drogerna

Drogmarknaden skulle vara fri för alla aktörer, både vad gäller köpare, säljare och produkter. Statliga monopol är oförenligt med klassisk liberalism, så det skulle inte finnas Alkon, Drogbolag eller något annat. Den fria marknaden skulle vara fri utan inblandning från staten. Skatt är stöld oavsett vad det är du beskattar.

Det finns stödorganisationer redan idag som i stor utsträckning finansieras genom donationer eller förlitar sig på frivilligarbete. I en liberal stat skulle dessa ha en mycket större roll, t.ex. vad gäller drogmissbrukare. Vi skall komma ihåg att det är staten genom sin förbudslagstiftning som skapat de mesta och värsta problemen för dagens missbrukare. Även om detta finns det att läsa på denna blogg:

”Förbudslagstiftningens ekonomiska aspekt, del 1-3”
http://fredrik.ax/archives/879
http://fredrik.ax/archives/898
http://fredrik.ax/archives/947

Men det kan inte förnekas, i en liberal stat har du som individ ett mycket större individuellt ansvar för dina egna handlingar och dina egna val. Det är en positiv sak, eftersom det i regel gör att man tänker efter lite extra före man gör någonting. Fråntas man ansvaret slutar man tänka. En person med ansvar agerar i regel på ett ansvarsfullt sätt, en person utan ansvar agerar i regel på ett oansvarigt sett. Minns inte vem som uttryckte det, men följande citat brukar snurra omkring här på bloggen: ”Liberty means responsability. That is whay most men fear it.”

49. Fredrik Gustafsson - juli 19, 2008

Jag kan komplettera det Kaj skriver. Det största problemet med det amerikanska sjukvårdssystemet är att det finns en stor mängd regleringar som driver upp kostnaderna för försäkringar, sjukhusbesök och läkemedel. Jag tar några exempel:

* När du tecknar en sjukförsäkring i USA får du inte själv välja vad försäkringen ska täcka, utan staten har redan bestämt att försäkringen måste täcka alla möjliga sjukdomar. Det är inte tillåtet att köpa en billig försäkring som täcker det viktigaste, utan du måste köpa en dyr, allomfattande försäkring. Och i och med att försäkringarna ofta är obligatoriska finns det inget incitament för vare sig kunden eller sjukhuset att välja den billigaste behandlingen eller medicinerna: det är ändå försäkringsbolaget som får stå för notan.

* Trots att det finns privata sjukhus får ägarna driva dem som de vill. Till exempel måste de behandla patienter som är i akut behov av vård, trots att de varken har en försäkring eller kan betala för sig. Dessa kostnader får istället de betalande kunderna stå för i form av mycket högre kostnader.

* Att bli läkare i USA har traditionellt varit extremt svårt och dyrt. Man har hållit nere antalet personer som antas till läkarutbildningarna, man ställer orimliga krav på utbildningens och praktikens innehåll som gör att den blir vansinnigt dyr, och man ä väldigt restriktiv i att dela ut tillstånd för att få praktisera medicin. Allt detta gör att tillgången på läkare begränsas och att deras löner skjuter i höjden, vilket igen leder till högre kostnader.

* Till sist är det även, på grund av statliga regleringar, extremt dyrt och tidskrävande att få ett nytt läkemedel godkänt av FDA. Faktum är att det kan ta flera decennier och kosta miljoner dollar i avgifter för att få igenom ett läkemedel. Förutom att detta förorsakar många mer dödsfall än det förhindrar, leder det till att medicinerna blir mångdubbelt dyrare än om man skulle ta bort all denna byråkrati.

Problemet med att söka vård i USA är att det är så dyrt, men efter dessa exempel borde det stå klart att orsaken till detta inte är att det finns privata sjukhus utan alla regleringar.

50. Nyfiken - juli 19, 2008

Tack för era snabba och utförliga svar! Nu förstår jag konceptet lite bättre!

Trevlig sommar!

51. Kaj Grüssner - juli 19, 2008

Det var så lite så! Vi svarar gärna efter bästa förmåga på alla frågor som ställs. Om våra svar verkar för diffusa eller svepande är det bara att säga till och begära mer tydlighet.

Trevlig sommar!

52. Nyfiken - juli 20, 2008

Kom på en till fråga!

Har jag förstått det rätt om jag tror att i erat samhälle skulle det inte finnas fackföreningar eller kollektivavtal?

Hur skulle, om vi tar en sådan som exempel, den enskilda fabriksarbetaren tjäna på ett liberalt samhälle utan dessa föreningar och avtal?

Tack på förhand

53. Kaj Grüssner - juli 20, 2008

Hej igen Nyfiken!

Det finns ingenting som säger att fackföreningar inte skulle finnas i ett liberalt samhälle. Rätten att bilda föreningar finns givetvis fortfarande kvar, vilket inkluderar fackföreningar. Vad som inte skulle finnas är rätten till strejk, vilket sannolikt leder till att fackföreningarna i ett liberalt samhälle skulle fungera på ett litet annorlunda sätt. Antagningsvis skulle rörelsen vara mer lokal, dvs arbetarna på en specifik fabrik skulle bilda en förening och driva sina intressen på lokal nivå i stället för på nationell nivå som idag.

Det är inte heller omöjligt att kollektivavtal skulle finnas i ett liberalt samhälle, även om det vore mycket osannolikt eftersom vare sig fackföreningar eller branschorganisationer skulle fungera på nationell nivå som de gör idag. Staten skulle heller inte trycka på förhandlingarna. Dessutom är kollektivavtalen som de ser ut idag alldeles för inskränkande för att vara lockande.

Vad man bör minnas är dock det faktum att fackföreningar aldrig har haft som syfte att skydda den enskilda arbetaren, de har på sin höjd haft som syfte att skydda den enskilda medlemmen. Det är en mycket viktig skillnad.

Fackföreningarna har i tiderna bestått och består än idag av utbildad arbetskraft, alltså arbetstagare som har formell kompetens. På engelska talar man om ”skilled labor” och ”skilled workers”. Tack vare sin formella kompetens kan de ställa högre lönekrav än icke skolade arbetare (unskilled workers). Då arbetsgivaren vill nyanställa eller omstrukturera ställs han inför valet skolade och icke skolade arbetare. Hur mycket skall han ha av varje sort. De skolade arbetarna är mer produktiva, men de icke skolade är billigare. Det är här fackföreningen kommer in i bilden.

Genom att driva igenom minimilöner, antingen i form av nationella lagar (som i USA och UK) eller i genom kollektivavtal (som i Finland och Sverige), kan fackföreningarna skydda sina medlemmar mot konkurrens från icke skolade arbetare (till vilken unga, eller handikappade eller mycket gamla brukar räknas, förutom vanliga vuxna utan utbildning). Det enda konkurrensfördelen icke skolade har är förmågan att jobba för en billigare lön, en lön som en skolad arbetare inte skulle acceptera. Då minimilönen höjs, tappar de icke skolade arbetarna sin enda konkurrensfördel, varpå deras möjligheter att få jobb drastiskt minskar.

I ett liberalt samhälle har vanliga arbetare mycket större möjlighet att få jobb än vad han har idag. Han har också större möjligheter till personlig löneförhandling, eftersom hans villkor inte dikteras av fackpampar, vars främsta mål är den egna prestigen, inte medlemmarnas bästa.

Jag har skrivit en bloggpost som tangerar detta ämne:

Rätten till stridsåtgärder
http://fredrik.ax/archives/684

Det är när man skiljer på begreppen ”arbetare” och ”fackföreningsmedlemmar” som man märker, att myten om de goda fackföreningarna inte är mera än just en myt.

54. Fredrik Gustafsson - juli 20, 2008

Rätten att strejka skulle förstås finnas kvar. Ingen kan tvinga mig att stanna kvar på mitt jobb. Däremot bör arbetsgivaren givetvis ha rätt att avskeda den anställde om han så vill och anställa någon annan (kanske också kräva ersättning), givet att det arbetsavtal de tecknar godkänner detta.

55. qzlehxy iebp - september 26, 2008

gnsh quwzio myvgcuf lrqepw snija oelzjbyu kghvrjupn

56. Tara - oktober 19, 2008

Hej!
Jag skulle veta vad är koplingen mellan libralism och grund lagar?

57. Kaj Grüssner - oktober 19, 2008

Hej Tara

Liberalismen utgår från varje individs rätt till liv, frihet och egendom. I det finns inbakat non-aggressionsaxiomen och den privata äganderätten. Från dessa principer är det lätt att härleda ”lagar”, om man vill kalla dem för det.

Lagar och grundlagar är egentligen inte något annat än kodifiering av den allmänna rättsuppfattningen. Eller det är vad de borde vara. Tyvärr reflekterar lagarna de styrandes uppfattning om hur saker och ting borde vara och stiftas/ändras för att uppnå specifika politiska mål.

Så jag vet inte om man egentligen kan tala om en koppling mellan liberalism och grundlagar. Men kanske menade du något annat?

58. Fredrik Gustafsson - oktober 19, 2008

Kopplingen är att de frihetsrättigheterna just återfinns i grundlagar. Kopplingen är speciellt stark i USA som har en grundlag som, i sin ursprungliga form, mer eller mindre slår fast att det amerikanska samhället ska vara organiserat på et sätt som de flesta liberaler vill. Problemet är förstås att staten i USA inte följer denna grundlag det minsta.

Därmed kan liberaler i USA plocka stora retoriska poänger genom att peka på grundlagen och säga att allt de vill är att staten ska följa sina egna regler, då skulle allt vara väl. Ron Paul gjorde detta extremt ofta. Överlag ör det ett ganska bekvämt, men inte allatid helt lyckat, sätt att argumentera för liberalism. Man förklarar ju aldrig vad som är bra med just principerna bakom denna grundlag eller varför de bör följas.

59. Anonym - oktober 19, 2011

Hej!
Jobbar på ett företag med över 800 anställda. Nu ska det läggas ned.
Vilka alternativ har jag att kunna påverka detta?
Vad kan kommunen göra? det blit ju ett antal arbetslösa.
Vad gör riksdag och regering för att det inte ska hända fler företag och drabba fler människor?

60. Kaj Grüssner - oktober 30, 2011

Beklagar att din arbetsplats läggs ner. Jag är rädd att varken riksdag eller regering gör mycket för att det inte ska hända fler företag, så tyvärr kommer vi nog att se mer av det.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: